Bahadır Et

Bahadır Et @butterbean

Anüsten Kan Gelmesi

(id: 308)

17 Eylül 2020, Perşembe 15:33

Çocukluk çağında gaita yaparken ya da sonrasında kan gelmesi sık karşılaşılan ve önemsenmesi gereken bir durumdur. Çok sayıda hastalık için bir ön belirti olarak karşımıza çıkar.

Kanamanın kaynağı belirleninceye kadar araştırılmalıdır. Ancak burada en sık bu duruma neden olan birkaç hastalıktan söz edilecektir.

Anüste Çatlak "Anal Fissür"

Çocukluk çağındaki dışkılama sırasındaki kanama sebepleri arasında ilk başta yer alır. Her yaşta görülmekle beraber bebeklikten çocukluğa geçiş döneminde henüz sıktır. Bu dönemde katı besinlerle beslenmeye geçildiğinde çocuğun gaitası da gittikçe katılaşmaya başlar.

Birçokları için meselesiz geride bıraktığımız bu devre, bazılarında henüz katı ve devasa hacimli gaita yapma şeklinde olmaktadır. Bunun neticesi olarak anüs kenarında yırtık (çatlaklar) oluşmaktadır.

Son derce efkâr veren bu yaralanma gaitanın henüz da geciktirilmesi sonucunu doğurur. Henüz katı ve henüz hacimli gaita gittikçe henüz derince fissür açılmasına meydan veren tek kısır döngü içerisine girer.

Tanı Yöntemleri

Gaita üstünde çizgi şeklinde kan görülmesi tipiktir. Gaita yapmanın efkâr verici bulunduğu, çocuğun gaita inşa etmek istemediği anlatılır. Kan derhal her vakit sert ve katı gaita ile birliktedir. Anal kontrol ağrılı olmakla beraber çoğunlukla fissürü görmeye imkan tanır.

Fissürün dış ucunda çoğunlukla tek deri katlantısı (nöbetçi urve) bulunur. Çoğu anne-baba bu katlantı hasebiyle hekime başvurur.

Tedavi Yöntemleri

Tedaviye sahip olunan kabızlığın ortadan kaldırılmasıyla başlamak gerekir. Kabızlık uzun dönemde gaitanın yumuşatılması, aralıklarının sıklaştırılması ile ortadan kaldırılabilir. Aynısı dönemde ılık oturma banyoları ve ağrı kesici kremlerle fissürün iyileşmesi sağlanmalıdır.

Ağrısız ve yumuşak gaita yapmaya başlamak tedavide en ehemmiyetli aşamadır. Fakat basitçe tekrarlayabileceği unutulmamalı, aile gaita ve beslenme bağımlılıkları ile ilgili uyarılmalıdır. Kronikleşen olgularda ameliyat gerekebilir. Çocuklarda seyrek başvurulur.

Anorektal Manometre

(id: 307)

17 Eylül 2020, Perşembe 15:29

Anal kanal kaslarının fonksiyonlarının ve basınçlarının sayısal değerleri ve belirtileri için, duyu ve basınç ölçümleriyle irdelenmesi ehemmiyet taşıyor.

Anorektal manometrede, anal kanalın basıncı makatın içerisine yerleştirilen ve ucunda da küçük balon olan ince tek kataterle bilgisayar sayesinde ölçülüyor.

Başka tek söylemle, bağırsağın iyi çalışması, bireyin ferah tuvalete çıkması ve dışkısını kolaylıkla tutabilmesi için makat kaslarında ve / ya da sinirlerinde herhangi bir arıza ya da hasar olmaması gerekiyor.

Anorektal manometre testi ile anal kanalda tespit edilen kasların ve sinirlerin çalışıp çalışmadığını, işlevlerinin doğru yapılıp yapılmadığını ve gücünün kafi olup olmadığını ölçülüyor.

Nasıl Uygulanır?

Anal kanala 0.5 mm sürelerle basınç ileticileri sahibi olan kalifiye kateterler (su perfüzyonlu düzenek veyahut balonlu basınç ileticileri) yerleştiriliyor.

Bu sayede anal kanal basınçları, muhtelif şart ve manevralarla (sıkma, ıkınma, öksürme gibi) bilgisayar vasıtasıyla inceleniyor ve kaydediliyor.

Kateterlerin en ucuna ek edilen ve hava ile şişirilebilen tek balon yardımı ile rektumun genişlemeye karşı olan duyarlılık cevapları inceleniyor. Bu sistemle incelenen bilgiler, pelvik zemin hastalıklarının işlevsel yönünü ve ayırıcı tanısını sağlıyor.


#Anorektalmanometriyaptıranlar
#Anorektalmanometrisonuçları
#Anorektalmanometrinedir
#Anorektalmanometriyapanhastanelerİstanbul
#AnorektalManometriyapanhastaneler
#AnorektalaçıNedir
#Anorektalmanometriİzmir
#Puborektalkas

Anne Karnında Tedavi Ve Cerrahi

(id: 306)

17 Eylül 2020, Perşembe 15:27

Son yıllarda görüntüleme yöntemlerindeki gelişme ve teknik ekipmanın gelişmesi ile beraber, anne karnında bebek ameliyatları veya bazı düzeltici cerrahi işlemlerin yapılabilme imkanı doğmuştur.

Fetal cerrahi ve anne kanında bebeğe yapılan müdahaleler, bebeklerin sağlıklarına kavuşma şansını artırmaktadır.

Aşağıda Anne Karnında Yapılan Bazı Müdahale ve İşlemleri Şunlardır

İkiz gebeliklerde lazer uygulamaları
İkiz gebeliklerde radyofrekans uygulamaları - kordon oklüzyonu
Çoğul gebeliklere fetosid (embriyo redüksiyonu) uygulaması
Bebeğin idrar yolu tıkanıklıklarına fetoskopik müdahale
Bebeğin akciğer lezyonlarına müdahale
Bebeğin bazı yapısal kalp hastalıklarına müdahale
Bebeğin kalp ritim bozuklarına müdahale
Anne karnında bebeğe kan nakli yapılması
Bebeğin fazla olan sıvısının boşaltılması veya az olan sıvının tamamlanması
Fetal cerrahi

İkiz Bebeklere Lazer Uygulaması

Tek yumurta ikiz gebeliklerde tahminen %15 sık sık görülen ve tek ikizin kan damarlarının öteki ile temasta olması hasebiyle oluşan ikizden ikize kan nakli (IITS, ikizden ikize transfüzyon sendromu) ve benzer patolojik haller her iki fetusu ansızın tehlikeye sokan tek durumdur.
Bu halde genel tek yorumlama ile; tek ikiz verici gerçekleşir ve kan değerleri giderek düşer, bebek gelişmeyi geri kalır ve suyu azalırken, başka bebeğin kan kıymeti artar, bebek orantısız büyür ve suyu da aynısı oranda artar.

Gebeliğin 16. haftasından ardından henüz da belirginleşen bu tablo erken tanınır ve müdahale edilebilir ise her iki bebeğin de hayata talihi bulunmaktadır.
Günümüzde böyle halde bebeklerin arasında damarsal teması kesmek emeliyle fetoskopi ile birlikte lazer kullanılmaktadır. Lazer yardımı ile bebekler arası kan nakline kapı aralayan plasentadaki damarların tek bölümü kapatılabilmektedir. Böylece her iki bebek de sıhhatli tek şeklinde ilerleme şansını yakalayabilir.
Lazer teknolojisinin kullanıldığı farklı intrauterin teşebbüs metodları da vardır.
Perinatoloji ve Yüksek Rizikolu Gebeliklerde ikiz bebekler arasındaki damarsal bağlantının kapatılması hizmeti verilmektedir.

İkiz Gebeliklerde Kordon Oklüzyonu

Tek yumurta ikiz gebeliklerinde, bebeklerden birinin yaşamla bağdaşmayacak derecede ağır tek anomalisi olması halinde ya da fetusların engellenemeyen kan geçişleri olgularında, anomali ya da hayata talihi defa düşük bebeğin kordonunun kapatılması, başka bebeğin hayata şansını artıran tek işlemdir.
Bu işlemin tıbbi ismi kordon oklüzyonudur ve defa değişik yollarla yapılabilmektedir.
Acıbadem Altunizade Hastanesi Perinatoloji ve Yüksek Rizikolu Gebeliklerde lazer, radyofrekans, elektrokoterizasyon yöntemleri bu emel için kullanılmaktadır.
Anomalili bebekte kordon oklüzyonu (kapatılması) hizmeti verilmektedir.

Çoğul Gebeliklerde Fetosid Uygulaması

Fetosid prosedürü, bebeklerin iradeli olarak anne karnında kalp atışlarının durdurulmasıdır.
Ancak bu işlemin yapması evveli ayrıntılı ultrasonografik araştırma ve çok sayıda perinatoloji uzmanının görüşünün alındığı konsey hükmü gerekmektedir.
Fetosid Prosedürü Hangi Hallerde Uygulanır?
Çoğul gebeliklerde bebeklerin miktarını 3’e ya da 2’ye indirgemek için
Çoğul gebeliklerde yaşam ile bağdaşmayan anomali barındıran bebeğin kalp atışını durdurmak için (selektif terminasyon).
Perinatoloji ve Yüksek Rizikolu Gebeliklerde fetosid hizmeti, konsey hükmü alınarak uygulanmaktadır.

Bebeğin İdrar Yolu Tıkanıklıklarına Müdahale

Anne karnında bazı durumlarda bebeklerin idrar yollarında tıkanıklıklar sebebi ile böbrekler idrar ile dolmakta ve işlevlerini kaybedebilmektedir.
Bu haldeki gebeliklerde, anne karnında bebeğin böbreğine ya da mesanesine katater koyma prosedürü yapılabilmektedir.

Bazı nadir hallerde da bu tıkanıklığı açacak fetoskopik prosedür uygulanmaktadır.
Bu sayede bebeğin böbrek fonksiyonlarının gelişimine tek baht verilmeye çalışılmaktadır.
Perinatoloji ve Yüksek Rizikolu Gebeliklerde bebeğin idrar yolu tıkanıklıklarına müdahale hizmeti verilmektedir.


#Annekarnındakibebektekalpritimbozukluğu
#Fetalcerrahi
#Hamileliktefetalekohangibölümdeçekilir
#Gebeliktefetalekoyaptıranlar
#Fetalekoücretinekadar
#Fetuscerrahisi
#FetalcerrahiTürkiye
#İntrauterincerrahinedir

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.