Sami Opsa

Sami Opsa @cengaver

Akciğer Nodülleri

(id: 291)

16 Eylül 2020, Çarşamba 23:19

Akciğer nodülleri, akciğer grafisinde ya da bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında görülebilen yuvarlak, beyaz noktalar (küçük dokular) olarak görülen, 3 cm’den ufak kitleleridir.

Akciğer nodülleri çoğunlukla iyi huylu oldukları için herhangi bir rehabilitasyon gerektirmezler. Şayet nodül uzun sürelerle uygulanan radyolojik araştırmalarda aynısı büyüklükte görülüyorsa, habis olma olsılığı defa düşüktür. Fakat yeniden de hekim doğrulusunda uygulanan takip ve taramalarla nodüllerin ebatı ya da biçimi belirli sürelerle izlenmeli ve takip edilmelidir.

Akciğer nodüllerinin bazılarında büyüme ve biçim bozukluğuna bağlı olarak habis (kanser) olup olmadıklarını saptamak için testler istenebilir. Genel olarak, 3 mm’den ufak nodüller iyi huylu olma eğilimindeyken, 20 mm ve henüz devasa nodüllerin kötü huylu olma şansına karşı henüz ilerlemiş yollarla araştırma edilmesi makul görülebilir.

Belirtiler

Akciğer nodüllerinin defa devasa tek bölümü herhangi bir sendrom vermez. Göğüs ilçesinde farklı nedenlerle uygulanan görüntülemelerde tesadüfi olarak saptanırlar.

Tanı Yöntemleri

Kötü huylu akciğer nodülleri, akciğerin kendisi kanseri veyahut bedenin farklı yerinde tespit edilen tek kanserin akciğerlere metastaz (yayılan) yapılması neticesi ortaya gelirler.
İyi huylu akciğer nodülleri ise alttaki sebeplerden kaynaklı da ortaya gelebilir;
Tüberküloz ve zaatüre gibi bakteriyel enfeksiyonlar
Akciğerin mantar enfeksiyonları
Akciğer kistleri ve abseler
Hamartoma (hücre bozulması)
Romatoid artrit (iltihaplı mafsal romatizması), sarkoidoz gibi romatolojik hastalıklar
Akciğer röntgeninde akciğer nodülü belirleme edildiğinde, doktorunuz ayrıntılı tıbbi öykünüzü sorgulayacak ve fizik kontrol yapacaktır. Sonrasında, nodülün büyüklüğü, konumu ve görünümüne göre alttaki kimi testler istenebilir:

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Akciğerlerde ufak ebatlı nodül manzarası belirlenirse, BT taraması kullanarak çoğunlukla iki senelik bir müddet için periyodik dönemlerde muayene edilebilir. Bu proses içerisinde nodülün büyüklüğü veyahut karakteristik özellikleri değişmezse, büyük ihtimalle iyi huyludur ve genel olarak farklı tek tedaviye gereksinim duymaz.
Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Taraması
PET taraması, hastanın muayenehane belirtileri, nodülün büyüklüğü ve başka karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kötü huylu olması olsılığı olan nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. PET taraması ayrı olarak bedenin geri kalan bölümünde da kanser gibi, yüksek aktiviteye sahip dokuların olup olmadığını belirleyebilir.


#Akciğerde6mmnodül
#Akciğernodülükaybolurmü
#AkciğerdenodülKadınlarKulübü
#AkciğerdenodülBitkiselTedavisi
#Akciğerdelezyonçeşitleri
#Nodülerlezyonnedirtehlikelimidir
#Akciğerdenodüldoktorsitesi
#Akciğerdenodülneyokederyiyecek

Akciğer Kanseri

(id: 290)

16 Eylül 2020, Çarşamba 23:13

Sigaranın esas faktörlerden biri bulunduğu akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer alıyor. Meğer erken aşamada yakalandığında hastalığın rehabilitasyon talihi yükseliyor.

Akciğer kanseri yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin gereksinim ve muayene dışı çoğalarak akciğer içerisinde tek kitle (tümör) oluşturmasıyla başlıyor. Burada meydana gelen kitle ilk olarak yer aldığı ortamda büyüyor, henüz ileri aşamalarda ise etraf dokulara ya da dolaşım yolu ile uzak organlara (karaciğer, kemik, beyin, vb) yayılarak zarara yol açıyor.

Akciğer kanseri epey süregelen tek kanserdir. Bütün kanserlerin yüzde 12-16’sının, kansere bağlı ölümlerin ise yüzde 17-28’inin unsurunu oluşturuyor. Üstelik hem bayan hatta erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor.

Belirtiler

Giderek Çoğalan Öksürük

Akciğer kanserinin ilk bulguları arasında bulunan öksürük, genellikle farklı nedenlere bağlı bulunduğu düşünülerek yeteri kadar önemsenmiyor. Meğer iki haftadan uzun süren, gittikçe çoğalan ve sebebi belirlenemeyen inatçı öksürük, akciğer kanserinin esas göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı balgamda kan görülmesi ya da balgam renginin koyu kahverengi olması da akciğer kanserinde ehemmiyetli açıklanan olarak biliniyor.


Göğüs Ağrısı
Yine pek çok nedenden kaynaklanabilen göğüs ağrısı da, aslında akciğer kanserinin temel belirtileri arasında yer alıyor. Göğüs ağrısı derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken artıyorsa zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor.

Nefes Darlığı
Nefes darlığı ve hırıltılı soluma gibi solunumsal belirtiler akciğer kanserinin tüm evrelerinde ortaya çıkabiliyor. Sinsi gelişen akciğer kanserinin önemli bir göstergesi olan nefes darlığı, gerektiği şekilde önemsenmiyor. Yaşlı ve kilolu kişiler nefes darlığını yaşlarına bağlarken, genç kişiler de işlerinin yoğunluğundan doktora gitmeyi ihmal ettiklerini belirtiyorlar. Ancak akciğer kanserinde erken tanının hayati öneme sahip olduğunun unutulmaması gerekiyor.

İştahsızlık ve Kilo Kaybı
Özellikle aktif sigara içen kişiler, iştahsızlığı olursa mutlaka bir doktora danışmalı. Nedeni belirlenemeyen kilo kaybı da akciğer kanserinin önemli belirtileri arasında yer aldığından, ihmal edilmemeli.

Ses Kısıklığı ve Yutma Güçlüğü
Akciğer kanserinin belirtilerden biri olan ses kısıklığı ve yutma güçlüğü de tıpkı diğer belirtiler gibi birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Buna karşın soğuk algınlığı gibi bir durum olmaksızın gelişen ses kısıklığında da doktora görünmek gerekiyor Teşhis için kişinin yakınmaları, öyküsü ve muayene bulguları oldukça önem taşıyor.

Halsizlik
Akciğer kanserinde çabuk yorulma, sürekli yorgunluk hissi ve halsizlik de atlanmaması gereken, sık görülen belirtiler arasında. Türkiye’de çok yaygın olan demir eksikliği anemisinden mevsimsel şartlara, günlük hayatın yoğun koşuşturmacasından psikolojik sıkıntılara dek birçok nedenden kaynaklanabilen halsizlik günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladıysa ve solunum şikayetleri de eşlik ediyorsa akciğer taraması yaptırılmasının ihmal edilmemesi gerekiyor.

Parmaklarda Çomaklaşma
El ve ayak parmaklarının uçlarındaki yumuşak dokunun şişip yuvarlaklaşmasıyla oluşan çomaklaşmanın yavaş ve ağrısız gelişmesi, akciğer kanseri dışı nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Ancak hızlı ve ağrılı gerçekleşmesi, akciğer kanseri belirtileri arasında yer alıyor.

Vücut Ağrısı
Ülkemizde özellikle sırt ve omuz ağrısı şikayetlerine sıkça rastlanırken, masa başı çalışanlar bunu çoğunlukla duruş bozukluğu ve uzun saatler bilgisayar başında çalışmanın yol açtığı bir sorun olarak değerlendirebiliyor. Oysa akciğer kanserinin yayılması durumunda sırt ağrısı, omuz ağrısı, kürek kemiği ağrısı, kol, bacak ağrısı ya da beyne sıçramışsa şiddetli baş ağrısı önemli belirtiler olarak kendini gösteriyor. Boyunda ve köprücük kemiğinin üzerindeki bezelerde büyüme ise, özellikle akciğer kanserine işaret ediyor.


#akciğerkanseri4evre
#akciğerkanseri3evre
#Kadınlardaakciğerkanseribelirtileri
#Küçükhücreliakciğerkanseri
#akciğerkanseri2evre
#Küçükhücreliakciğerkanseriakıllıilaç
#Gözkapağıdüşmesiakciğerkanseri
#Birincievreakciğerkanseri

Akalazya

(id: 289)

16 Eylül 2020, Çarşamba 23:06

Özefagus (yemek borusu) gırtlağı mideye bağlayan yutma tüpüdür. Akalazya özefagusu etkileyen tek hastalıktır; yemek borusunun mide tarafındaki alt özefagus sfinkteri olarak bilinen kaslardan oluşmuş kapağın gevşemesinde meydana gelen arıza hasebiyle katı ve sıvı gıdaların mideye basitçe geçişi sağlanamaz ve bu nedenden dolayı yutma güçlüğü yaşanır.

Akalazya, özefagusta gıdaların yutulması fonksiyonunda rol alan kasları muayene eden sinir hücrelerinin bozulmasından ya da kaybından kaynaklanır.

Akalazya hastalığında tam iyileşme yaratacak tek formül daha bulunmamasına karşın, semptomlar rehabilitasyon ile muayene edilerek yaşam niteliği yükseltilebilir.

Risk Faktörleri

Akalazya her yaşta gelişebilir, fakat en çok 30 ila 60 yaşları arasında görülür. Görülme sıklığı erkek ve bayanlarda eşittir. Nedeni daha tam anlamıyla saptanamamakla birlikte, uygulanan çalışmalar kalıtsal faktörlerin, bedenin kendisi kendisini amaç aldığı bazı hastalıkların (otoimmün hastalıklar) ve bazı bulaşmaların hastalığın oluşmasında rol aldığını gösteriyor.

Belirtiler
Akalazya, semptomları biraz biraz ilerleyen tek hastalıktır. Hastlalık sürecinde şu gibi kötü geri bildirimler oluşabilir:

-Katı ve sıvı gidaların yutulmasında güçlük
-Gıdaların ağıza geri gelmesi
-Göğüste ağrı ya da yanma hissi
-Yemek ertesi öksürük
-Kilo kaybı

Tanı Yöntemleri
Hekiminiz tıbbi öykünüzü dinleyip fizik muayenesini uyguladıktan ardından akalazya tanısını desteklemek için alttaki gibi bazı testlere başvurabilir:

Endoskopi
Ucu kameralı elastik tek aygıt sayesinde yemek borusu ve karnınıza açılan kapakçığın direk incelenmesidir.

Özefagogram (Baryumlu özefagus grafisi)
Bu, baryum adı verilen kalın bir kontrast maddesini yutulurken, özofagusun hareketlerinin görüntülenmesidir.

Manometri
Basit bir basınç ölçme tüpüdür. Yemek borusunun sıvı veya katı gıdalara uyguladığı basınç miktarını ölçmeye yardımcı olur. Manometri, yemek borusuna ve oradan da mideye gönderilir. Bu test ilgili kasların kasılmalarındaki basınç artışını gösterebilir.


#Akalazyanedirtip
#AkalazyaHEMŞİRELİKBAKIMI
#Akalazyahastaliginahangibölümbakar
#Akalazyahastalığınınbitkiseltedavisi
#Akalazyagenetikmıdır
#AkalazyahastalarıNasılbeslenmeli
#Akalazyakansermıdır
#AkalazyahastalığıKadınlarKulübü

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.