Sena Alık

Sena Alık @davis

Sadece Görseller

Gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasının (kornea) doğuştan şekil bozukluğudur. Normalde korneanın portakal gibi yuvarlak bir şekli olması gerekirken, yumurta gibi eliptik bir şekli olmasına "astigmatizma" diyoruz. Astigmat olanlar, baktıkları noktasal şekilleri kenarları uzamış, dağılmış olarak görürler.

Astigmatlar Nasıl Görür?
Hem uzağı, hem yakını bulanık görür.

Belirtileri Nelerdir?
Özellikle astigmatı yüksek olanlar, net görememenin dışında belirgin göz ve baş ağrısı çekerler.

Nasıl Tedavi Edilir?
Astigmatizma; gözlük ve kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Astigmatizma Dereceleri Nelerdir?
Astigmatizma, doğar doğmaz izlenir ve ilk 3 yaş içerisinde biraz azalabilir. Ama daha sonraki yıllarda hemen hemen aynı kalır, belirgin bir artma ya da azalma görülmez.

Gözlük Tedavisi Dereceyi Düşürür mü?
Gözlük takmak, astigmat derecesini etkilemez. Gözlük kullanılmazsa net görüş olmaz ama gözlük ilerleme ya düşmeye yol açmaz.

Gözlük ve Lens Dışında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?
Astigmat için gözlük ve kontakt lens dışında, lazer tedavileri kullanılır.

Astigmatizmada Lazer Ameliyatı Gerekli midir? Ne Kadarlık Bir Düzelme Sağlanır?
Astigmat için lazer; gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama astigmat ve miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 90’ı gözlük veya kontakt lenssiz tam görebilir.

Miyopi (Uzağı görememe Nedir?)
Gözün normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememedir.

Miyoplar Nasıl Görür?
Uzağı bulanık, yakını ise net görür.

Belirtileri Nelerdir?
Miyoplar uzağı görememeye bağlı olarak gözlerini kısabilirler ve bu da baş ağrısına yol açabilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Gözlük ve Kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Dereceleri Nelerdir? Dereceler Zamanla Artar ya da Azalır mı? Kaç Yaşına Kadar İlerler?
Miyopi 3 derecenin altındaysa "hafif miyopi"; 3-6 derece arasındaysa "orta seviyede miyopi" ve 6 derecenin üstündeyse "yüksek miyopi" olarak adlandırılır.

Uzağı görememe problemi, gözün uzamasına bağlı olarak 18 yaşına dek artar. Ancak 18 yaşından sonra da özellikle fazla yakın görüş aktivitesi (okuma, ekran/cep telefonu kullanımı, vb) yapanlarda ilerleme devam edebilir. Miyopinin doğal seyrinde kendiliğinden azalma olmaz.

Gözlük Tedavisi Miyopinin Derecesini Düşürür mü? Gözlük Kullanılmazsa Derecede İlerleme Olur mu?
Gözlük takmak, miyopinin derecesini düşürmez. Ancak gözlük veya kontakt lens kullanılmazsa dereceler daha hızlı ilerler.

Uzağı Görememede Gözlük ve Lens Dışında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?
Miyopide, gözlük ve kontakt lens dışında, lazer ve göz içi mercek tedavileri kullanılır.

Miyopide Lazer Ameliyatı Gerekli midir? Ne Kadarlık Bir Düzelme Sağlanır?
Uzak görüş probleminde lazer; gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 95’i gözlük veya kontakt lenssiz tam görebilir.

Hipermetropi (Yakını görememe Nedir?)
Gözün ön-arka çapının normalden kısa olması sonucunda, yakını net görememedir.

Hipermetroplar Nasıl Görür?
Yakını bulanık, uzağı ise net görür. Ancak 40 yaşına doğru veya hipermetrop derecesi yüksekse, uzak görüş de net değildir.

Belirtileri Nelerdir?
Yakını göremeyen kişiler okurken harf veya satırları kaydırırlar, harfleri iç içe geçmiş gibi görürler. Uzun süreli okumalardan sonra göz çevrelerinde ve başlarında ağrı oluşur.

Nasıl Tedavi Edilir?
Gözlük ve Kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Hipermetropi Dereceleri Nelerdir? Zamanla Dereceler Artar mı ya da Kendiliğinden Azalır mı?
Kaç Yaşına Kadar İlerler?

Çoğu bebek hipermetrop doğar. Büyüdükçe ve göz uzadıkça 18 yaşa dek hipermetropi azalır. 18 yaştan sonra belirgin bir değişim olmaz. Ancak genç yaşlarda gözlüksüz uzağı net görebilen hipermetroplar, 40 yaştan sonra uzak görüş için de gözlük ihtiyacı duyar.

Gözlük Tedavisi Hipermetropinin Derecesini Düşürür mü? Gözlük Kullanılmazsa Ne olur?
Derecede İlerleme Olur mu?

Gözlük takmak, hipermetropinin derecesini düşürmez. Ancak gözlük veya kontakt lens
kullanılmazsa hipermetroplar net göremez ve göz/baş ağrısı yaşayabilirler.

Gözlük ve Lens Dışında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?
Hipermetropi için gözlük ve kontakt lensin yanı sıra, lazer ve göz içi mercek tedavileri kullanılır.

Hipermetropide Lazer Ameliyatı Gerekli midir? Ne Kadarlık Bir Düzelme Sağlanır?
Hipermetropide lazer; gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama yakını görememe problemi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 90’ı gözlük veya Kontakt lenssiz tam görebilir.

Presbiyopi nedir?
Kırk yaştan sonra hepimizin yakın görüşü bozulur ve okuma gözlüğü takmamız gerekir. Bu duruma "presbiyopi" denir. Presbiyopinin nedeni gözümüzün içindeki lensin yaşa bağlı olarak esnekliğini kaybetmesidir.

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisi için gözlük veya kontakt lens kullanabilirsiniz. Lazer tedavisi ve göz içi mercek ile de gözlük ve kontakt lenssiz net görüş mümkündür.

#Astigmatmiyopnedir
#Hipermetropnedir
#Hipermetropastigmat
#Miyopnedir
#Astigmatnedir
#Hipermetropmiyop
#Yakınıgörememe
#170dereceastigmatnedir

Astigmat

(id: 314)

17 Eylül 2020, Perşembe 16:22

Kornea gözün en ön kısmındaki saydam tabaka göze gelen ışınları kırar. Gözün net görebilmesi için, bu kırılan ışınların gözün arka tarafındaki ağ tabakada yani retinada odaklanması gerekir.

Göz, ışınları retinada odaklayabilirse gözün kırma fonksiyonu normal seyrinde gerçekleşir. Işınlar retinada odaklanmaz ve bulanık bir görüntü oluşursa kırma kusuru meydana gelir.

Astigmatizma gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasının (kornea) doğuştan şekil bozukluğudur. Astigmatlar hem uzağı, hem yakını bulanık görür, nesneleri net ve düzgün göremezler.

Nedenleri

Astigmatizma, normalde korneanın portakal gibi yuvarlak bir şekli olması gerekirken, yumurta gibi eliptik bir şekli olmasın nedeniyle oluşur. Astigmat olanlar, baktıkları noktasal şekilleri kenarları uzamış, dağılmış olarak görürler.

Astigmat gözün ışığa odaklanmasıyla ilgili basit bir sorundur. Genellikle doğuştan gelir ve miyop ya da hipermetroplukla birlikte görülebilir.

Diğer bir neden olarak gözün yaralanması veya göz ameliyatından sonra da gelişebilir

Astigmatizma Dereceleri Nelerdir?

Astigmatizma, zaman içerisinde hemen hemen aynı kalır, belirgin bir artma ya da azalma görülmez.

Astigmatizma, zayıf ışıkta okumak, televizyona çok yakından bakmak veya gözleri kısmakla kötüleşmez.

Belirtiler


Astigmatlar ışık dağılmalarına bağlı olarak geceleri araba kullanırken zorlanırlar. Uzaktaki nesneleri bulanık ve dalgalı görünebilir. Özellikle astigmatı yüksek olanlar, net görememenin dışında belirgin göz ve baş ağrısı çekerler.

Astigmanın belirtileri genellikle aşağıdaki gibidir:

-Bulanık görme,
-Çift görme,
-Gölgeli görme,
-Baş ve göz ağrısı,
-Uzun süreli okuma ya da bir şeye odaklanma sonrası göz yorgunluğu ve baş ağrısı,
-Net görmek için gözleri kısma,
-Gece araç kullanırken görmede zorlanma.

Tedavi Yöntemleri

Basit bir göz muayenesi ile tanı konur. Astigmatizma; gözlük ve kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Gözlük

Gözlük camları, bulanık görüşe neden olan kornea veya lensin astigmatik şeklini düzeltmek için kavislidir. Astigmat tedavisi için en yaygın ve basit tedavi yöntemidir.

Gözlük takmak, astigmat derecesini etkilemez. Gözlük kullanılmazsa net görüş olmaz ama gözlük ilerleme ya da düşmeye yol açmaz.

Kontakt Lensler
Astigmat için torik lensler olarak adlandırılan yumuşak kontakt lensler, astigmat derecesi daha yüksek ise gaz geçirgen sert kontakt lensler tercih edilebilir.

Göz Lazer Ameliyatı
Gözlük ve lensi tercih etmeyenler için diğer tedavi yöntemi olan lazer göz cerrahisi ile kornea yeniden şekillendirilir. Böylece gözleriniz ışık ışınlarını daha iyi odaklayabilir.

Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama astigmat ve miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 95’i gözlük veya kontakt lenssiz tam görebilir.


#Miyopastigmatnedir
#Bebeklerdeastigmat
#050astigmatnedir
#Astigmatbasdöndürürmu
#Hipermetropastigmatnedir
#170dereceastigmatnedir
#Mikstastigmatnedir

Astım

(id: 313)

17 Eylül 2020, Perşembe 16:06

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astımda, hava yolu etrafındaki düz kaslar, alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar; bu durum hava yolunun daralmasına neden olur. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

Astım hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir. Bunun yanısıra;

-Hava kalitesi düşük olan şehirlerde yaşayanlar
-Sigara içenler veya bulundukları ortamlarda sigara dumanına maruz kalanlar (pasif içiciler)
-Alerjisi olan kişiler
-Ailesinde astım hastası veya alerjik bireyler olan kişiler astım için risk altındadır.

Belirtiler

Astım genellikle alevlenmelerle seyreden bir hastalıktır. Alevlenme dönemleri egzersiz sırasında, alerjenlere ya da kimi kimyasallarla ortaya çıkmakla beraber aşağıdaki belirtiler görülür:

Nefes alırken hırıltı veya ıslık sesi
Öksürük
Göğüste ağrı veya sıkışma
Nefes darlığı

Tanı Yöntemleri

Astımın nedeni bilinmemekle birlikte, araştırmalar sonucunda astımın genetik nedenler ile enfeksiyonlar, çevresel etkenler ve kişilerin tıbbi durumuna bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. Astım, hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterebilir. Astımın tetikleyicileri arasında aşağıdaki gibi faktörler yer almaktadır;

Polenler
Evcil hayvanlar
Toz akarları
Egzersiz
Duman
Aşırı sıcak ve aşırı soğuk hava koşulları
Hava kirliliği
Kimyasal kokular veya dumanlar
Obezite
Stres ve duygudurum bozuklukları (depresyon gibi)
Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)
Kimi viral hastalıklar
İlaçlar
İşlenmiş yiyecek ve içeceklerde sülfitler ve koruyucu maddeler

Astım şüphesinde doktorunuz tıbbi öykünüzü dinleyecek ve fizik muayene yapacaktır. Tanının netleştirilebilmesi için istenebilecek kimi testler şunlardır:

Spirometre

Bu test temelde akciğer kapasitesini ve solunumda alınan hava miktarıno ölçerek bronşların ne düzeyde daraldığının anlaşılmasına yardımcı olur. Astım tanısında önemli testlerden biridir.

Zirve Akım Ölçümü 'Peak Flowmeter'
Akciğer fonksiyonlarındaki değişikliği tespit etmek amacıyla kullanılır.

Görüntüleme
Göğüs röntgeni veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramasıdır. Astıma eşlik eden yapısal sorunlar veya enfeksiyonlar varsa ortaya çıkmasını sağlar.

Metakolin Testi
Metakolin adı verilen ilaç, düşük dozlarla ve kontrol altında solunum yoluyla hastaya verilir ve hastanın bronşlarının metakoline duyarlılığı (metakolin ile daralıp daralmadığı) tespit edililr

Alerji Testi
Deri testleri veya kan testleri ile yapılır. Hastada alerjiye neden olan maddelerin astım ataklarını tetikleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedavilere başlanır.

Bunların yanı sıra doktorunuz, solunum yollarına bronkodilatör (solunum yollarınızı açan ilaç) vermeden önce ve sonra spirometri testi ve zirve akım ölçümü testi yapabilir. Aradaki fark, astım tanısının konulmasında yardımcı olur.

Tedavi Yöntemleri

Astım hastalığının kesin bir tedavisi yoktur, fakat hekiminiz tarafından verilen ilaçları düzenli olarak kullanarak astım kontrol altında tutulabilir. Astım tedavisinin temelinde semptomlar ile tetkiklere dayalı olarak, periyodik kontrollerle uygulanan basamak tedavisi uygulanır. Belirti ve bulguların derecesine bağlı olarak ilaçlarınız ve dozları değişebilir.

Bunun yanı sıra, hekiminiz aşağıda görebileceğiniz gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tavsiye edebilir:

-Sigarayı bırakmak
-Evcil hayvanlara karşı alerjiniz varsa kontrol altına almak
-Kimyasal duman ve kokuları önlemek
-Tozlu ve küflü ortamlardan uzak durmak
-Aşırı soğuktan korunmak
-Uygun egzersizler yapmak


#Alerjikastımbelirtileri
#Astımaneiyigelir
#Psikolojikastımbelirtileri
#Bronşiyalastım
#Alerjikastımkorona
#J45astımtanımlanmamış
#Alerjikrinitastımhastayorumları
#Alerjikastımkronikhastalıkmıdır

Arpacık

(id: 312)

17 Eylül 2020, Perşembe 15:59

Arpacık, göz kapaklarının uç noktalarında bulunan yağ bezlerinin bakteriyel enfeksiyonudur. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Arpacık gözün mikroplanması nedeniyle olur, kızarıklık, hafif acı, ağrı ve rahatsızlık verir.

Gözde arpacık ortalama 1 hafta içinde geçer. Ancak bu sürede hijyene dikkat etmek ve hekiminizin tavsiye edebileceği damla ve pomatları kullanmak önemlidir.

Eğer arpacıkla birlikte görüşünüzde değişiklik meydana geldiyse veya yakın zamanda yüzünüzde veya gözünüzde bir travma yaşadıysanız, hemen doktorunuza başvurun veya en yakın acil servise gidin.

Nedenleri

Göz kapaklarında birçok yağ bezi vardır. Bu bezlerin kanal ağızları kirpik diplerine açılır. Bu kanal ağızlarından birinin mikroplarca tıkanıp, göz kapağında ufak tek mikrop meydana gelmesine “arpacık” ismi verilir.

Arpacık, ağrılı tek durumdur. Kapak şiş, kırmızı ve normalden sıcaktır.

Gözde arpacık oluşmasının çoğu sebebi vardır. Muhtelif nedenlerle bulaşan bakteri veyahut başka organizmalar gözde iltihabın başlamasına sebep olabilirler.
Arpacık bilhassa beden direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde meydana çıkan tek enfeksiyondur.

Tedavi Yöntemleri

Göz kapaklarınızın ucunda yukarıda tanım edildiği şeklinde tek halle karşılaşırsanız göz hekimine başvurun. Göz hekimi gerçekleştireceği fizik kontrol ile arpacık teşhisini koyacaktır. Makul görmesi durumunda antibiyotik muhtevalı kimi pomad ve/veya damlalar tavsiye edebilir.

Arpacık, gözler temiz tutulduğu başka bir deyişle hijyen kaidelerine ilgi edildiği takdirde 1 hafta içerisinde geçer. Bu müddet içerisinde hekiminizin önerdiği mikrop giderici damlalar ve pomatları kullanabilirsiniz.

Ancak arpacık minimum iki, üç hafta müddettir varsa, gözde sertleşen tek irin bulunuyorsa ve tedavilere karşın iyileşme sağlanamıyorsa cerrahi rehabilitasyon yoluna gidilebilir; göz kapağı içerisinde ufak tek kesiyle mikrop tamamiyle boşaltılıp temizlenir. Kist oluşmuşsa yeniden edilmeyecek şeklinde yok edilir.

Arpacık ameliyatının emeli arpacıkta birikmiş irin maddesini boşaltmak ve buradaki tıkanmış yağ bezlerini açarak kisti rehabilitasyon etmektir.

Kapak ili lokal anestezi ile uyuşturulduktan ardından kapak içerisinde toplanan yağ, çevresindeki duvarlar eşliğinde temizlenir. Tahminen 5-10 dakikalık tek operasyondur.

Ameliyat ertesi göz birkaç saat kapalı bırakılır. Ameliyat kapak içerisinden yapıldığı için herhangi bir şeklinde dikiş atılmasına lüzum yoktur, iz bırakmadan basit tek şeklinde halledilebilmektedir.

#Gözdearpacıkduası
#Gözdearpacıkçıkmasınazarmı
#TOBRASEDgözdamlasıarpacık
#Gözdearpacıkameliyatı
#Gözdearpacıkbelirtileri
#Gözdearpacıkçıkmasızenginlik
#gözdearpacıknasılgeçervideo
#Arpacıkbulasıcımi

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.