#hipermetropastigmat

Gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasının (kornea) doğuştan şekil bozukluğudur. Normalde korneanın portakal gibi yuvarlak bir şekli olması gerekirken, yumurta gibi eliptik bir şekli olmasına "astigmatizma" diyoruz. Astigmat olanlar, baktıkları noktasal şekilleri kenarları uzamış, dağılmış olarak görürler.

Astigmatlar Nasıl Görür?
Hem uzağı, hem yakını bulanık görür.

Belirtileri Nelerdir?
Özellikle astigmatı yüksek olanlar, net görememenin dışında belirgin göz ve baş ağrısı çekerler.

Nasıl Tedavi Edilir?
Astigmatizma; gözlük ve kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Astigmatizma Dereceleri Nelerdir?
Astigmatizma, doğar doğmaz izlenir ve ilk 3 yaş içerisinde biraz azalabilir. Ama daha sonraki yıllarda hemen hemen aynı kalır, belirgin bir artma ya da azalma görülmez.

Gözlük Tedavisi Dereceyi Düşürür mü?
Gözlük takmak, astigmat derecesini etkilemez. Gözlük kullanılmazsa net görüş olmaz ama gözlük ilerleme ya düşmeye yol açmaz.

Gözlük ve Lens Dışında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?
Astigmat için gözlük ve kontakt lens dışında, lazer tedavileri kullanılır.

Astigmatizmada Lazer Ameliyatı Gerekli midir? Ne Kadarlık Bir Düzelme Sağlanır?
Astigmat için lazer; gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama astigmat ve miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 90’ı gözlük veya kontakt lenssiz tam görebilir.

Miyopi (Uzağı görememe Nedir?)
Gözün normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememedir.

Miyoplar Nasıl Görür?
Uzağı bulanık, yakını ise net görür.

Belirtileri Nelerdir?
Miyoplar uzağı görememeye bağlı olarak gözlerini kısabilirler ve bu da baş ağrısına yol açabilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Gözlük ve Kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Dereceleri Nelerdir? Dereceler Zamanla Artar ya da Azalır mı? Kaç Yaşına Kadar İlerler?
Miyopi 3 derecenin altındaysa "hafif miyopi"; 3-6 derece arasındaysa "orta seviyede miyopi" ve 6 derecenin üstündeyse "yüksek miyopi" olarak adlandırılır.

Uzağı görememe problemi, gözün uzamasına bağlı olarak 18 yaşına dek artar. Ancak 18 yaşından sonra da özellikle fazla yakın görüş aktivitesi (okuma, ekran/cep telefonu kullanımı, vb) yapanlarda ilerleme devam edebilir. Miyopinin doğal seyrinde kendiliğinden azalma olmaz.

Gözlük Tedavisi Miyopinin Derecesini Düşürür mü? Gözlük Kullanılmazsa Derecede İlerleme Olur mu?
Gözlük takmak, miyopinin derecesini düşürmez. Ancak gözlük veya kontakt lens kullanılmazsa dereceler daha hızlı ilerler.

Uzağı Görememede Gözlük ve Lens Dışında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?
Miyopide, gözlük ve kontakt lens dışında, lazer ve göz içi mercek tedavileri kullanılır.

Miyopide Lazer Ameliyatı Gerekli midir? Ne Kadarlık Bir Düzelme Sağlanır?
Uzak görüş probleminde lazer; gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 95’i gözlük veya kontakt lenssiz tam görebilir.

Hipermetropi (Yakını görememe Nedir?)
Gözün ön-arka çapının normalden kısa olması sonucunda, yakını net görememedir.

Hipermetroplar Nasıl Görür?
Yakını bulanık, uzağı ise net görür. Ancak 40 yaşına doğru veya hipermetrop derecesi yüksekse, uzak görüş de net değildir.

Belirtileri Nelerdir?
Yakını göremeyen kişiler okurken harf veya satırları kaydırırlar, harfleri iç içe geçmiş gibi görürler. Uzun süreli okumalardan sonra göz çevrelerinde ve başlarında ağrı oluşur.

Nasıl Tedavi Edilir?
Gözlük ve Kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Hipermetropi Dereceleri Nelerdir? Zamanla Dereceler Artar mı ya da Kendiliğinden Azalır mı?
Kaç Yaşına Kadar İlerler?

Çoğu bebek hipermetrop doğar. Büyüdükçe ve göz uzadıkça 18 yaşa dek hipermetropi azalır. 18 yaştan sonra belirgin bir değişim olmaz. Ancak genç yaşlarda gözlüksüz uzağı net görebilen hipermetroplar, 40 yaştan sonra uzak görüş için de gözlük ihtiyacı duyar.

Gözlük Tedavisi Hipermetropinin Derecesini Düşürür mü? Gözlük Kullanılmazsa Ne olur?
Derecede İlerleme Olur mu?

Gözlük takmak, hipermetropinin derecesini düşürmez. Ancak gözlük veya kontakt lens
kullanılmazsa hipermetroplar net göremez ve göz/baş ağrısı yaşayabilirler.

Gözlük ve Lens Dışında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?
Hipermetropi için gözlük ve kontakt lensin yanı sıra, lazer ve göz içi mercek tedavileri kullanılır.

Hipermetropide Lazer Ameliyatı Gerekli midir? Ne Kadarlık Bir Düzelme Sağlanır?
Hipermetropide lazer; gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama yakını görememe problemi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 90’ı gözlük veya Kontakt lenssiz tam görebilir.

Presbiyopi nedir?
Kırk yaştan sonra hepimizin yakın görüşü bozulur ve okuma gözlüğü takmamız gerekir. Bu duruma "presbiyopi" denir. Presbiyopinin nedeni gözümüzün içindeki lensin yaşa bağlı olarak esnekliğini kaybetmesidir.

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisi için gözlük veya kontakt lens kullanabilirsiniz. Lazer tedavisi ve göz içi mercek ile de gözlük ve kontakt lenssiz net görüş mümkündür.

#Astigmatmiyopnedir
#Hipermetropnedir
#Hipermetropastigmat
#Miyopnedir
#Astigmatnedir
#Hipermetropmiyop
#Yakınıgörememe
#170dereceastigmatnedir

Astigmat

Sena Alık

17 Eylül 2020, Perşembe 16:22

Kornea gözün en ön kısmındaki saydam tabaka göze gelen ışınları kırar. Gözün net görebilmesi için, bu kırılan ışınların gözün arka tarafındaki ağ tabakada yani retinada odaklanması gerekir.

Göz, ışınları retinada odaklayabilirse gözün kırma fonksiyonu normal seyrinde gerçekleşir. Işınlar retinada odaklanmaz ve bulanık bir görüntü oluşursa kırma kusuru meydana gelir.

Astigmatizma gözümüzün en öndeki şeffaf tabakasının (kornea) doğuştan şekil bozukluğudur. Astigmatlar hem uzağı, hem yakını bulanık görür, nesneleri net ve düzgün göremezler.

Nedenleri

Astigmatizma, normalde korneanın portakal gibi yuvarlak bir şekli olması gerekirken, yumurta gibi eliptik bir şekli olmasın nedeniyle oluşur. Astigmat olanlar, baktıkları noktasal şekilleri kenarları uzamış, dağılmış olarak görürler.

Astigmat gözün ışığa odaklanmasıyla ilgili basit bir sorundur. Genellikle doğuştan gelir ve miyop ya da hipermetroplukla birlikte görülebilir.

Diğer bir neden olarak gözün yaralanması veya göz ameliyatından sonra da gelişebilir

Astigmatizma Dereceleri Nelerdir?

Astigmatizma, zaman içerisinde hemen hemen aynı kalır, belirgin bir artma ya da azalma görülmez.

Astigmatizma, zayıf ışıkta okumak, televizyona çok yakından bakmak veya gözleri kısmakla kötüleşmez.

Belirtiler


Astigmatlar ışık dağılmalarına bağlı olarak geceleri araba kullanırken zorlanırlar. Uzaktaki nesneleri bulanık ve dalgalı görünebilir. Özellikle astigmatı yüksek olanlar, net görememenin dışında belirgin göz ve baş ağrısı çekerler.

Astigmanın belirtileri genellikle aşağıdaki gibidir:

-Bulanık görme,
-Çift görme,
-Gölgeli görme,
-Baş ve göz ağrısı,
-Uzun süreli okuma ya da bir şeye odaklanma sonrası göz yorgunluğu ve baş ağrısı,
-Net görmek için gözleri kısma,
-Gece araç kullanırken görmede zorlanma.

Tedavi Yöntemleri

Basit bir göz muayenesi ile tanı konur. Astigmatizma; gözlük ve kontakt lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Gözlük

Gözlük camları, bulanık görüşe neden olan kornea veya lensin astigmatik şeklini düzeltmek için kavislidir. Astigmat tedavisi için en yaygın ve basit tedavi yöntemidir.

Gözlük takmak, astigmat derecesini etkilemez. Gözlük kullanılmazsa net görüş olmaz ama gözlük ilerleme ya da düşmeye yol açmaz.

Kontakt Lensler
Astigmat için torik lensler olarak adlandırılan yumuşak kontakt lensler, astigmat derecesi daha yüksek ise gaz geçirgen sert kontakt lensler tercih edilebilir.

Göz Lazer Ameliyatı
Gözlük ve lensi tercih etmeyenler için diğer tedavi yöntemi olan lazer göz cerrahisi ile kornea yeniden şekillendirilir. Böylece gözleriniz ışık ışınlarını daha iyi odaklayabilir.

Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama astigmat ve miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 95’i gözlük veya kontakt lenssiz tam görebilir.


#Miyopastigmatnedir
#Bebeklerdeastigmat
#050astigmatnedir
#Astigmatbasdöndürürmu
#Hipermetropastigmatnedir
#170dereceastigmatnedir
#Mikstastigmatnedir

Toplam 2 yorum bulundu.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.