İlyas Başbu

İlyas Başbu @ilsortan

Sadece Görseller

Beyin Kanaması

(id: 337)

20 Eylül 2020, Pazar 13:52

Beyin kanaması kafatası içinde, beyin dokusu, beyin boşlukları ve beyin yüzeyinde olan kanamalardır. Çok ciddi sakatlıklara ve ölüme sebep olabilir. Yılda yaklaşık 1 milyon insan beyin kanaması geçirmektedir.

Beyin kanamasına en sık hipertansiyon, beynin doğuştan damar bozuklukları, Anevrizma ve arteriovenöz malformasyon (AVM-damarların bir çeşit yapısal bozukluğu), beyin tümörleri, kan sulandırıcı maddeler, kafa travmaları, gençlerde amfetamin ve kokain kullanımı sebep olur.

Subaraknoid Kanama
Özellikle beyin damarlarında anevrizma kanamaları bu tipte kanamalar olup, genellikle bir kalp hastalığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanması gereken, nispeten yaşlı kişilerde görülür. Oldukça şiddetli ve ani başlangıçlı, genel olarak hastalar tarafından “hayatımda yaşadığım en şiddetlisi” olarak tanımlanan bir baş ağrısı en önemli belirtisidir.

Subdural Kanama
Özellikle kafa travmaları nedeniyle meydana gelen subdural kanamalar, beynin zarları arasında adeta asılı şekilde bulunan “köprü toplardamarlar”ın yırtılması veya kopmasıyla oluşur. Bu damarlardaki basınç nispeten düşük olduğu için belirtileri olaydan iki dakika ila iki hafta arasında dahi ortaya çıkabilmektedir.

Epidural Kanama
Bu tür kanamalar tipik olarak temporal kemik adı verilen, kafatasının yanlarını oluşturan kemiklerin kırıkları nedeniyle, hemen bu kemiğin altında seyreden bir atardamarın yırtılması nedeniyle oluşur. En belirgin özelliği bilinç kaybını takiben, hastanın bilincinin bir dönem açılması ve sonra tekrar kaybolmasıdır. Bu döneme lucid interval, yani “aydınlık dönem” adı verilir.

Nedenleri

Beyin kanaması riskini artıran hastalıklar ve diğer yaygın nedenler şunlardır:

YüksekTansiyon
Beyin kanamasının en sık nedeni olan kronik yüksek tansiyon, damar duvarlarını zayıflatarak kanamalara neden olabilir.

Anevrizma
Damarın zayıf bir bölgesinin kan basıncı sebebiyle şişerek bir baloncuk oluşturmasıdır. Kimi anevrizmalar, henüz patlamadan, komşuluklarındaki hassas bölgeler nedeniyle göz kapağında düşüklük, görme kusurları gibi belirtilere neden olabilmektedir. Anevrizmalar patladığında ise beyin kanaması meydana gelir.

Kafa Travmaları
Özellikle trafik kazaları ve yüksekten düşme ile kafaya alınan darbeler sonrasında görülür.

Kan Damarı Anomalileri (Arteriyovenöz Malformasyonlar -AVM'ler)
Beynin içindeki ve çevresindeki kan damarlarındaki doğumsal olarak gelişen kimi zayıflıklar ve yanlış bağlantıları ifade eder, kanamaya neden olabilir.

Amiloid Anjiyopati
Bazen yaşlanma ve yüksek tansiyon ile ortaya çıkan kan damarı duvarlarının anormalisidir. Büyük bir kanamadan önce çok küçük, fark edilmez kanamalara neden olabilir.

Kanama Bozuklukları
Hemofili gibi kimi pıhtılaşma bozuklukları beyinde meydana gelebilecek mikro kanamaların kendi kendine durmasına engel olarak daha büyük kanamalara neden olabilirler.

Beyin Tümörleri
Beyinde meydana gelen tümörler de beyin kanamasına yol açabilir.


Belirtiler

Beyin kanamasının belirtileri her kişide farklı olabilir. Belirtiler kanamanın beyindeki yerine, şiddetine ve etkilenen doku miktarına bağlıdırlar. Semptomlar aniden veya zamanla gelişebilir. Aşamalı olarak kötüleşebilir veya aniden ortaya çıkabilirler.

-Hafif bilinç bulanıklığı, sersemlik halinden koma haline değişen bilinç bozukluğu hali
-Şiddetli baş ağrısı
-Bulantı
-Kusma
-Baş dönmesi
-Epilepsi nöbeti atağı
-Kanamanın etkilediği beyin bölgesine bağlı olarak beyin fonksiyonlarında bozukluklar

Beyin kanamasını her zaman önceden anlamak mümkün değildir. Beynin kanamadan etkilenen bölgesine göre konuşmada bozukluk, kol ve bacakta kasılmalar, bilinç kaybı, sağ ya da sol tarafta uyuşma veya kuvvet kaybı ya da felç olabilir.

Tanı Yöntemleri

Beyin kanamasında en kıymetli inceleme beyin tomografisi olarak değerlendirilir. Kanamayı en iyi ve hızlı biçimde tomografi gösterir. Tomografiler, muayene esnasında tespit edilen belirti ve bulguların bir kanamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırt etmenin yanı sıra, eğer kanama varsa, bunun çeşidine de karar vermekte kullanılabilmektedir. Ayrıca tomografilerden sonra bilgisayarlı anjiyografi, MR, MR anjiyografi gibi tetkikler sayesinde altta yatan sebep öğrenilebilir.


#Beyinkanamasıtekrarlarmi
#Trafikkazasındabeyinkanaması
#Bebeklerdebeyinkanamasıbelirtileri
#Coumadinbeyinkanaması
#Beyinkanamasıtekrarlarmı
#Beyinkanamasıçeşitleri
#Beyinkanamasınabüzkonurmu
#Beyinkanamasıyoğunbakım

Beyin Anevrizmaları

(id: 336)

20 Eylül 2020, Pazar 13:46

Anevrizma, genel anlamda vücuttaki atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncuklardır.
Beyin anevrizması beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar.
Beyin MR ya da tomografisine bakıldığında bu çıkıntı ya da balonlaşmalar genellikle dalında asılı meyve görüntüsü verirler.

Beyin anevrizması olan her 10 kişiden birinde de baloncuğun patlaması sonucu, beyin kanaması gelişir. Çok şiddetli baş ağrısı, çift görme ve göz kapağı düşüklüğü beyin kanaması belirtileridir.

Her ne kadar beyin anevrizmaları endişe verici olsa da birçok beyin anevrizmasın belirti vermez ve sağlık sorunlarına neden olmaz. Ancak ailede anevrizma öyküsü varsa düzenli sağlık kontrolünden geçmek ve ilerde oluşabilecek sorunlara karşı önem almak çok önemlidir.

Anevrizmaların nedeni tam bilinmese de sigara, yüksek tansiyon ve ailesel etkenlerin rol oynadığı tahmin ediliyor.

Nedenleri

Birçok etken atardamar duvarında zayıflamaya yol açarak anevrizma gelişimine sebep olabilir. Beyin anevrizmaları erişkinlerde sık görülür. Ayrıca kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.

-İleri yaş (40 yaş sonrası)
-Sigara kullanımı: Sigara damar yapısını eskiterek, zaten var olan sorunun daha da erken gelişmesine ve kanamaya neden olabilir.
-Ateroskleroz (damar sertliği)
-Uyuşturucu madde kullanımı (özellikle kokain)
-Kafa travmaları ve diğer travmalar sonrası damarların zedelenmesi
-Kanser ya da kafa ya da boyunda tümör varlığı
-Alkolizm
-Bazı kan enfeksiyonları

Doğumsal Risk Faktörleri

-Bağ doku hastalıkları (Ehler- Danlos hastalığı gibi)
-Polikistik böbrek hastalığı
-Romatizmal hastalıklar
-Marfan Sendromu
-Aort koarktasyonu
-Beyinde arteriovenöz malformasyon (beyin damar yumağı) olması
-Ailede daha önce beyin anevrizması geçiren kişi olması.

Belirtiler

Beyin anevrizmaları iki şekilde belirtilerini gösterebilirler. Bunlardan birincisi, kitle etkisi nedeniyle beyin dokusunda herhangi bir bölgeyi sıkıştırması sonucunda ortaya çıkar. Böyle durumlarda sıkıştırılan bölgenin fonksiyonu tam olarak yerine getirilemez ve ilgili aksaklıklar ortaya çıkar. Örneğin anevrizma göz kapağını hareket ettiren önemli bir sinirin yanında oluşabiliyor.

Anevrizmanın bu sinire baskı yapması sonucu da hastanın göz kapağında düşüklük ya da göz bebeğinde büyüme gelişebiliyor. Bu nedenle göz kapağındaki düşüklük anevrizmanın habercisi olabileceği için mutlaka dikkate alınması gerekiyor.

Yırtılmamış anevrizma küçükse hiç semptom vermeyebiliyor. Ancak büyük yırtılmamış anevrizmalar beyin dokusu ve sinirlere baskı yaparak şu belirtileri verebilir:

-Göz arkasında ağrı
-Geniş göz bebeği
-Görme alan bozuklukları, çift görme
-Yüzün bir tarafında uyuşma, kuvvetsizlik, paralizi (yüz felci)
-Göz kapağında düşme

#Beyinanevrizmasıbelirtileri
#Beyinanevrizmaölümoranı
#anevrizmaekşi
#Beyinanevrizmaameliyatısonrasıkomplikasyonlar
#Beyinanevrizmaameliyatıolanlarınyorumları
#SerebralanevrizmaNedir
#Anevrizmaölümoranı
#Beyinanevrizmaanjiyosonrası

Bel Soğukluğu

(id: 335)

20 Eylül 2020, Pazar 13:43

Gonore ya da sık bilinen adıyla bel soğukluğu, Neisserria gonorrhoeae isimli bir bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki sırasında semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaşır.

Gonokokkal enfeksiyonlar tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur.Hem kadın, hem de erkeklerle görülmekte birlikte, erkeklerde görülme saklığı daha fazladır. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerde görülür.

Bel soğukluğu en sık cinsel organlar, idrar yolu, rektum veya boğazı etkiler. Kadınlarda, rahim ağzına da bulaşabilir. Anneleri enfekte olursa bebekler doğum sırasında enfekte olabilir. Bebeklerde gonore en sık gözü etkiler.

Bel soğukluğundan korunmanın en etkili yolu korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaktır.

Belirtiler

Etken vücuda girdikten sonra 4-6 gün arasında belirtiler ortaya çıkar. Ancak bel soğukluğu kimi zaman belirti vermez. Belirti verdiğinde ise çoğunlukla cinsel organlarda gözle görülen bulgular vardır. Bunlar;

Erkeklerde;

-İdrar yaparken ağrı ve yanma,
-Penisten beyaz, sarı ya da yeşil renkte akıntı
-Penis ucunda kızarıklık
-Testislerde ağrı ya da şişlik (daha nadir)

Erkeklerin yüzde 10’unda hiçbir belirti görülmez. Kadınların ise çoğunda herhangi bir belirti görülmez ya da belirtiler vajina ya da idrar yolları enfeksiyonlarla karıştırılabilir. Belirtiler olmasa da enfeksiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açma riski vardır.

Kadınlarda;

-Vajinal akıntı
-İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi
-Dış genital bölgede kaşıntı
-Adet dönemi dışında vajinal kanama, özellikle cinsel ilişki sonrasında kanama
-Cinsel ilişki sırasında acı hissetme
-Alt karın ya da pelvik bölgede ağrı

Vücudun diğer bölgelerinde bu enfeksiyonun yol açabileceği belirtiler şunlardır:

Rektum

Anal kaşıntı, rektumdan akıntı, tuvalet kâğıdında görülebilen kırmızı lekeler (kanama), dışkılama sırasında ağrı.

Gözler

Gonore virüsü gözleri etkilediğinde gözlerde ağrı, ışığa hassasiyet ve gözlerin biri ya da ikisinden iltihaplı akıntı görülür.

Boğaz

Boğaz ağrısı ve boyundaki lenf bezlerinde şişlik görülebilir.

Eklemler

Eklemlerden biri ya da birkaçı bu bakteri nedeniyle iltihaplanmışsa (septik artrit), enfekte olan eklemler kırmızı, şişmiş ve ağrılı olur.

Gonore, tedavi edilmediği takdirde kadın ve erkekte ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Kadınlarda pelvik inflamatur hastalık (PID) oluşabilir ve bu nedenle tüplerde yapışıklık ve tıkanıklık, kısırlık, uzun dönemli kasık ve karın ağrılarına neden olabilir.

Erkeklerde testislerin bağlı olduğu tüplerde ağrı ve nadiren kısırlık ile sonuçlanabilir. Tedavi edilmeyen gonore kan ve eklemlere yayılabilir. Bu, hayati tehlike arz eden bir durumdur. Gonore geçiren kişi korunmasız ilişkiyle tekrar hastalığa yakalanabilir.

BULAŞMA YOLLARI

Belsoğukluğu bakterileri en sık oral, anal veya vajinal ilişki dahil olmak üzere cinsel temas sırasında bir kişiden diğerine geçer. Gonore ile enfekte hamile kadın doğum sırasında bebeğe hastalığı bulaştırabilir.

Tanı Yöntemleri
İdrar testleri ile bel soğukluğu tanısı konur. İleri incelemeler için erkeklerde idrar kanalından, kadınlarda rahim ağzından, gerekli durumlarda rektum ve boğazdan örnek alınabilir.

Bel soğukluğu hastalarının yüzde 40’ında klamidya görülür. Bel soğukluğuna sahipseniz doktorunuz diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tümü için test yapacaktır.

#Kronikbelsoğukluğutedavisi
#Belsoğukluğugeçermı
#Tetradoxbelsoğukluğu
#Belsoğukluğuabdestibozarmi
#Belsoğukluğutedavisi
#Klamidyabelsoğukluğu
#Ciprobelsoğukluğunaiyigelirmi

Bel Kayması

(id: 334)

20 Eylül 2020, Pazar 13:34

Bel Kayması

Bel Kayması Bel kayması, üstte bulunan omurun altta yer alan omur üzerinden öne doğru kaymasına denir. Yaşlanma ve yıpranma ile ortaya çıkan bel kayması genellikle L4 omurun L5 üzerinde öne doğru kaymasıdır. Bel kaymasına çoğu zaman "dar kanal" da eşlik edebilir. Bel kayması genellikle çocuklarda ve orta yaş üstü kişilerde görülmektedir.

Belirtiler

Bel Kaymasının Belirtileri Nelerdir?

Bel kayması olan hastaların genel şikayetleri arasında belde ve kalçada oluşan ağrılar söz konusudur. Bu ağrıların şiddeti öne doğru eğilirken artış göstermekte; arkaya doğru eğilirken ise azalmaktadır. Yine bu hastalarda yürürken sık sık bel ağrısı görülebilir ve durmak zorunda kalabilirler. Çok uzun süre ayakta durmak ya da akşamları bacaklarda oluşan kramplar da bel kayması belirtileri arasına girebilir

Tanı Yöntemleri

Bel Kaymasında Tanı Koyma Süreci Nasıldır?
Öncelikle bu gibi durumlarda yapılması gereken en önemli davranış doktora gitmektir. Zira omurganıza yapılabilecek yanlış bir müdahale, çok kötü sonuçlara neden olabilir. Muayene esnasında doktorunuz sizden bir MR isteyebilir ya da hareketli grafi ile yapılan test sonucu (öne, arkaya eğilme vb.) teşhis konabilir. Çeşitli pozisyonlarda çekilen MR sayesinde omurda kayma olup olmadığı veya ne kadar kaydığı tespit edilebilmektedir.

Tedavi Yöntemleri


Bel Kaymasında Cerrahi Olmayan Yöntemler Nelerdir?
Bel kayması teşhisi konulan hastalara ameliyat tedavisinden önce medikal tedavi uygulanmaktadır. Burada ağrının şiddeti ve oluşan omurga kayması önem arz etmektedir. Doktor hastanın günlük aktivitelerini azaltmasını isteyebilir. Gerektiği takdirde doktorunuz bel korsesi de önerebilir. Bel korsesi ağrının azalmasına, oluşan spazmın giderilmesine yardımcı olabilir. Bir de bele yapılan iğneler vardır, bunlara steroid enjeksiyon da denilmektedir; ancak iğneler kesin bir çözüm değildir.

Bel Kaymasında Fizik Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Doktorunuz sizin için bir rehabilitasyon programı hazırlayacak ve uygulayacağınız bu program sayesinde bel bölgesindeki kaslarınız güçlenecektir. Yine bu uygulamalar sayesinde kalça çevrenizdeki kısa kaslar ve gergin kasların uzaması sağlanarak kayan omurunuzun daha dayanıklı, oturmuş hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu dönemde düzenli olarak doktor gözetiminde olmanız gerekecektir.


Bel Kayması Tedavisinde Cerrahi Yöntem Ne Zaman Gereklidir?
Omurga üzerindeki kaymanın şiddeti ve hastanın şikayetleri doğrultusunda doktorunuz cerrahi müdahaleyi uygun görebilmektedir. Ancak hatırlatmak gerekir ki oluşan ağrı ve şikayetler medikal tedavi olanakları dışında ise ameliyat önerilmektedir. Yürümede oluşan zorluklar, bağırsak ve mesanede oluşan işlevsel bozukluklar ve sinir sistemindeki olumsuz koşullar da ameliyat gerektirebilmektedir.

#Hamileliktebelkayması
#Belkaymasıameliyatı
#BelkaymasıEgzersizleri
#Belimdekaymavar
#Belkaymasıekşi
#Beldekaymavekireçlenme
#Beldediskkaymasıbitkiseltedavi
#Belkaymasıçektirme

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.