Bayram Ali Düğü

01 Mart 2019, Cuma 12:58

Angiospermlerin (kapalı tohumlular) hayat döngüsünde, gimnospermlerinkinden (açık tohumlular) değişiklik gösteren esas özellikler alttaki şeklinde özetlenebilir:
1. Üreme uzuvları kozalakların adına çiçeklerden meydana gelir.
Çiçeklerin sporofılleri (stamenler ve pistiller), kozalaklarınkinden daha düşük yapraksıdır.
2. Tohum taslakları, kozalak pullarını n üst yüzeylerine yerleşmeyip dişi sporofilin dokuları içerisine gömülmüştür.
3. Gametofitler, gimnospermlerinkinden daha çok indirgenmiştir.
Erkek gametofitte (polen danesi ve tüpü) tekilce üç çekirdek yer alır.
Dişi gametofıt ise çoğunlukla sekiz çekirdeklidir.
4. Tozlaşma esnasında polen daneleri, gimnospermlerdeki gibi tohum taslağı açıklığının yakınında değil, stigma üstünde birikir.
Bu nedenle, angiospermlerde polen tüpü daha çok büyümek zorundadır.
5. Angiospermlerde "çift döllenme" görülür.
Spermlerden biri yumurta hücresini döllerken, öteki triployit çekirdeği meydana getirmek emeliyle kutup çekirdekleri ile birleşir.
Gimnospermlerde tekilce tek döllenme görülür.
Spermlerden biri yumurta hücresini döller, öteki ise hızlıca yok gerçekleşir.
Gimnospermlerin tohumunda toplanan gıda, dişi gametofitin haployit dokusunu oluşturur.
Dolayısıyla, gelişimsel olarak, angiospermlerin triployit endosperminden net değişiklik gösterir.
6. Angiospermlerin tohumları, ovaryumlardan ve temaslı yapılardan ilerleyen meyveler doğrulusunda kuşatılmıştır; gimnospermlerde ise meyve yoktur.
Angiospermler, gimnospermlerden tekilce üreme organlarında değil, başka binalar yönünden de değişiklik gösterirler.
Örneğin, angiosperm ksilemlerinde genellikle trakeler yer aldığı durumda, bunlara gimnospermlerde seyrek rastlanır.

Stilisun aşırı ölçüde uzun olması, polen danesinin, kendisi büyümesini desteklemek için stiluğun içindeki birikmiş gıdaları kullanmasını gerektirir.
Bu hadise, polendeki genleri ciddi tek imtihana sokar; kimi hesaplamalara göre, danede tespit edilen 40.000 genden tahminen yarısı bu büyüme esnasında, aktifleşmektedir.
Polen haployit tek gamet olmasından, metabolizma ve sentezden mesul bu genlerin esas birimleri çevresinden herhangi bir kusurlu mensup direk ifade olacaktır.
Sonuçta, birçok mutantallel oluşabilir.
Böcekle tozlaşan bitkilerde etkiler henüz aşırı olabilir.
Gündüzleri, rüzgarla tek kaç polen danesi ulaşırken, tek arı veyahut farklı tek tozlaştırıcı yanında binlerce polen taşır.
Bunun neticeninde, hem genomun canlılığı sınanır, hatta uzun stilüse ulaşmak için polen daneleri arasında tek yarış başlar.
Hızlı ve tesir tek şeklinde büyümek için tekilce ilk ulaşanlar, stilüsün sağladığı kaynakları kullanabilme istikametinde avantaj sağlayarak az sayıdaki yumurtayı döllemeyi başarırlar.
Bu nedenle, bu tür bitkilerde seçilim, potansiyel olarak defa henüz şiddetlidir.
Angiospermler genel olarak iki alt sınıfa ayrılırlar; çift veyahut iki çenekliler (dikotiller) ve tek çenekliler (monokotiller).

Çiftçenekliler, meşeleri, elmaları, karaağaçları, söğütleri, gülleri, fasülyeleri, yoncaları, dometesleri, yıldız çiçeklerini ve karahindibaları kapsar.
Tek çenekliler ise, çimleri, mısırı, buğdayı, çavdarı, soğanları , nergisleri, zambakları, süsenleri ve palmiyeleri kapsar.

Tahılların fazlası ve ilkbaharda çiçek açan soğanlı nebatlar de tek çeneklidirler.
Bu iki küme arasında esas değişiklikler vardır:

1. Çift veyahut iki çeneklilerde embriyo, iki embriyonik yaprağa kotiledon sahiptir, oysa, tek çeneklilerde tek çenek yer alır.
2. Çiftçenekliler çoğunlukla değişik iklimlere sahip bölgelerde halkaların oluşmasını gerçekleştiren demet kambiyumuna sahiptirler ve ikincil büyüme gösterirler tek çeneklilerde bu görülmez.
3. Çiftçenekli genç bitkilerin gövdelerinde mesajım dokusu, ya tek halka şeklinde düzenlenmiş veyahut tüpsü tek mesajım silindiri meydana getirmek emeliyle birleşmiştir; tek çeneklilerde ise, derbeder mesajım demetler henüz çoktur.
4. Çiftçeneklilerin yaprakları çoğunlukla ağsı damarlı, tek çeneklilerin yaprakları ise paralel damarlıdır.
5. Çiftçenekli bitkilerin yaprakları çoğunlukla saplı, tek çeneklilerin yaprakları ise sapsızdır.
Tek çeneklilerde yaprak (mısırdaki gibi) gövdeyi sararak çıkar.
6. Çiftçeneklilerin çiçek kısımları, genellikle dört ya da beş ya da bunların katları (örneğin, dört sepal, dört petal, dört stamen); tek çeneklilerinki ise üç ya da üçün katları şeklindedir.


#açıkvekapalıtohumlubitkilerinortaközellikleri
#kapalıtohumlubitkilernelerdir
#kapalıtohumlubitkileringenelözelliklerivefamilyaları
#kapalıtohumluçiftçeneklibitkiler
#tohumlubitkilervetohumsuzbitkilerarasındakifarklar
#damarlıtohumlubitkilerinözellikleri
#tohumlutohumsuzbitkilerinfarkları
#damarlıtohumlubitkilerörnek
Açık Tohumlu Ve Kapalı Tohumlu Bitkilerin Farkı Nelerdir?

"Açık Tohumlu Ve Kapalı Tohumlu Bitkilerin Farkı Nelerdir?" konusunda yorum yapmak için üye girişi yapmanız lazım. Üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.