Adnan Kaşıkçı

26 Şubat 2019, Salı 12:39

İnsan beyni hiç tek bilgisayarla karşılaştırılmayacak kadar komplike ve üstün tek sisteme sahiptir.
Beynin içerisine derinlemesine girildikçe, bizim kavrayabilme sınırlarımızı zorlayan detaylarla karşılaşırız, orda daha kavramayı tam anlamıyla beceremediğimiz bambaşka tek dünya bulunmaktadır.
Bizim yerimize düşündüğünü zannettiğimiz beyin gerçekte hüküm verme becerisi sahip olmayan kolay hücrelerden meydana gelir.


Dişideki yumurta hücresinin, erkekten gelen sperm hücresiyle birleşmesi neticesi oluşan hücre, tekrar-tekrar ayrılarak binlerce, milyonlarca hücre oluşturur.
Vücutta tespit edilen bütün hücrelerin ortak özellikleri bulunmaktadır.
Çekirdek, mitekondri, sitoplazma vb… Ama her hücre değişik tek dokuyu oluşturur.
Beyin ve sinir sistemini meydana getiren hücrelere nöron adı verilir.
Nöronların ise başka hücrelerden bariz olarak görülen farklılıkları akson ve dendrit ismi verilen iki uzantılarının olmasıdır.
Hücre çoğalmasının 18.
gününde sinir düzeneğinin ilk farklılaşmaları oluşmaya baslar.
Embriyonun sinir sistemi oluşmaya başlarken başkalaşan sinir hücrelerinin akson ve dendritleri hücre gövdesinden uzar.
Her nöronun mevcut akson ve dendritlerin uzunlukları birbirinden değişiktir ve hepsi sahip oldukları uzunluklara göre tek misyon üstlenmişlerdir.
Mesela, omurilikten ayağa ileti iletecek akson 1 m.
uzunluğundayken, gözümüzden beynimize uzanan başka tek akson yanlızca 5 cm.
uzunluğundadır.
Vücuttaki milyarlarca akson ve dendrit, görevlerini yapmak için yanlızca kendilerine ihtiyaç duyulan olacak uzunluğa kadar gelişir ve sonrasında büyümeleri durur.
Vücuttaki bütün nöronların mevcut bu uzantılar vasıtası ile bütün bulgular lüzumlenen yerlere iletilir.
Nöronların bu yolla olması, bedenin her kösesine yayılarak sinir sistemimizi oluşturmalarını ve bedenimizdeki haberleşmeyi defa süratli tek şeklinde gerçekleştirmelerini sağlar.
Böylece beyin vücuttaki her noktadan noksansız malumat alır.
İletişimin en ehemmiyetli elemanları ise kuşkusuz ki nöronlardaki akson ve dendritlerdir.
Her ikisi arasında defa ahenkli tek iş kısmı bulunmaktadır.
Dendritler gelen iletisi hücre gövdesine iletmekle, aksonlar ise hücre gövdesinde değerlendirilen bu iletisi farklı tek nörona iletmekle görevlidirler.

Bir nöronun ansızın defa dendrite sahip olması onun bedeninin farklı yerlerindeki nöronlarla birebir etkileşim durumunda olmasını sağlar.
İnsan bedenindeki 100 milyar nöron göz önüne alındığında ve bunların her birinin çok sayıda dendrite mevcut hesaba katıldığında, sinir düzeneğinin, ne kadar komplike bulunduğu henüz iyi anlaşılacaktır.
Tipik tek nöron 1.000 ile 10.000 değişik bağlantıya sahip olabilir ve 1.000 değişik nörondan malumat alabilir.
Bu da, ‘bir nöronun dendritleri, vücuttaki başka 10.000 değişik nöronla endirekt bağlantıya geçerek, onlardan da kendine malumat akışı olmasını sağlayabilir’ demektir ki bu böylelikle uzayıp gider.
Bu sayılar üstünde düşündüğümüzde de, sinir sistemindeki ebedi bağlantıların meydaan getirdiği komplike şebeke henüz iyi hayal edilebilir.
Beyin ve sinir sisteminde fiziksel katmana bakıldığında, prosedürcü, sinyal mesajım ortamı ve yol verici olarak, sinir düzeneğinin esas unsuru olan nöron, veyahut sinir hücresi görülmektedir.
Sinir hücresini meydana getiren dendrit, hücre bedeni, akson ve akson uçları (sinaps) şeklinde gösterilmiştir.
Dendritler sinaptik sinyalleri girdi olarak almakta, hücre bedeni bu sinyalleri -bilindiği kadarıyla- analog tek yöntemle işlemekte ve imal edilen kontrol sinyali veyahut sinyalleri aksonlar vasıtasıyla denetlenecek amaç hücrelere iletilmektedir.
Tipik tek nöron, hücre bedeni ve dendritleri üstüne dış kaynaklardan gelen elektrik darbelerinden üç şeklinde etkilenir.
Gelen darbelerden bazısı nöronu ikaz eder, bazısı bastırır, geri kalanı da davranışında farklılığa yol açar.
Nöron yeteri kadar uyarıldığında çıkış kablosundan (aksonundan) aşağı tek elektriksel işaret göndererek tepkisini gösterir.
Genellikle bu tek akson üstünde birden fazla dallar gerçekleşir.
Aksondan inmekte olan elektrik işareti dallara ve alt dallara ve nihayetinde farklı nöronlara erişerek onların davranışını etkiler.
Nöron, birden fazla farklı nöronlardan çoğunlukla elektrik darbesi biçiminde gelen bilgileri alır.
Yaptığı iş bu kayıtların komplike ve hareketli tek toplamını inşa etmek ve bu bulguyu aksonundan aşağı göndererek tek dizi elektrik darbesi biçiminde birden fazla farklı nörona iletmektir.
Bu çalışma mantığı misal alınarak suni sinir ağları geliştirilmiştir.
Nöron, bu etkinlikleri sürdürmek ve molekül sentezlemek için de enerji kullanır ama esas fonksiyonu işaret alıp işaret göndermektir, başka bir deyişle malumat alışverişidir.
Ortalama tek beyinde milyarca sinir hücresi bulunmaktadır.
Dolayısıyla sayıları arttıkça beyin işlevlerinin de artacağı açıktır.
Nöron adedi kadar ehemmiyetli olan tek başka özellik; nöronların uzantıları vasıtasıyla başka nöronlarla oluşturdukları ilişkilerdir.
Bilgi alışverişinin yapıldığı bu temas noktaları (sinapslar) nöron başına 1000 ile 10.000 arasında değişir.
Sinapslar, tesire akım var / akım yok şeklinde reaksiyon gösterir.
Demek ki, tek nöron 103 hem de 104 reaksiyon verebilir.
1010 nöron olduğuna göre, sinir sisteminde reaksiyon adedi veyahut bilgisayar deyimiyle söylersek bit adedi, 10 trilyon ile 100 trilyon arasında değişecektir.
Bu bit adedi 500 sayfalık, tek milyon kitabı dolduracak büyüklüktedir.

#beyninsırlarıekşi
#beyninsırlarıbelgesel
#beyninsırlarıtrt4k
#beyninsırlarıprogramı
#beyninsırlarıpelinçiftkitapözeti
#beyninsırlarıizle
#degisenbeynim
Beynin Sırları

"Beynin Sırları" konusunda yorum yapmak için üye girişi yapmanız lazım. Üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.