Bayram Ali Düğü

05 Mart 2019, Salı 10:53

Galler, Avrupa kıtasıyla direk kara irtibatı olmasa da kıtanın en önde gelen devletleri arasında bulunan Birleşik Krallık'ın adli olarak ögesidir. Birleşik Kraliyet, bakıldığında birden fazla devletin bir araya gelmesi neticesi kurulmuş bir ülkedir. Bu ülke gerçekte kendisi iç bünyesinde 4 değişik ülkeyi daha barındırır.

Bu ülkeler büyüklüklerine göre sırayla İngiltere, İskoçya, Galler ve de Kuzey İrlanda şeklinde sıralanır. Ülkeler, kendisi içişlerinde bağımsız bir yapıda olup, beynelmilel manada Ingiltere çerçevesi altındadır. Başka bir ifadeyle bu ülkeler beynelmilel kontrat akdetme yetkisini haiz değildirler. Bu yetki özellikle ülkelerin iç iradesi doğrulusunda dış istem ismi altında Birleşik Krallık'ın tüketimine terk edilmiştir. Aslında bu Avrupa Birliği'nin esas aldığı türde bir devlet yapılanması şeklinde de ifade edilebilir. Bu 4 ülkenin 3'ü ki şunlar İngiltere, İskoçya ve de Galler'dir, Devasa Britanya olarak sayılan Britanya Adası'nın da bir ögesidir. Galler bu ülkeler arasında en ufak olanı pozüsyonundadır. Birleşik Kraliyet 1973 seneninde resmi olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası durumuna gelmiştir. Bu birliktelik tabii olarak Galler'in de Avrupa Birliği'ne mensup olması mananına gelir. Tabii bu azalık endirekt bir üyeliktir ve de geçerliliği Birleşik Krallık'a bağlıdır.

Galler, Ingiltere topraklarının en önde gelen devletlerindendir.
Söz hususu bu ülke, bir manada İngiltere ve de İskoçya ardından ada için en ehemmiyetli sayılan 3'üncü devlet olarak tanımlanır. Galler, halen Birleşik Krallık'ın bir parçası olup, bunu da bitimine kadar müdafaa eden ehemmiyetli bir devlettir. Bu manada Galler, İskoçya'dan bir miktar ayrışır ve de daha birlik yanlısı olarak göze çarpar. Galler, Ingiltere topraklarının güneybatısında bulunur ve de başşehir olarak Cardiff kenti ile ilgi çeker. Söz hususu bu kent, ülke için oldukça ehemmiyetlidir. Bu, kentin her manada ülkeye merkezlik etmesinden kaynaklanır.

Galler, başşehir Cardiff'den yönetilir ve de içişlerinde İngiltere, İskoçya ve de Kuzey İrlanda'dan ayrışır. Galler'in içişleri her ne kadar serbest olarak düzenlense de dışişlerinde delegasyon yetkisi Birleşik Krallık'ta olup, buranın başkenti Londra olmasından, İngiltere doğrulusunda yönetilir. Aslında global manada esas muhatap İngiltere gibi kabul edilir. Bunun sebebi gerçekte defa açıktır. Çünkü İngiltere, Ingiltere topraklarında bulunan en devasa devlettir. Bu büyüklük lüzum nüfus lüzum de iktisadi manada soz konusudur. Bu her iki değişken de tabii olarak ülkeye defa ciddi bir imtiyaz tanır.

Birleşik Kraliyet denildiğinde aklımıza İngiltere gelse de gerçekte Galler de bu ittifakın ehemmiyetli parçalarındandır. Galler, hudutları içerisinde çoğu ehemmiyetli yerleşim konumunu barındırır. Şehirlerin içerisinde en önemlileri kuşkusuz ki, başşehir Cardiff ve de Swansea'dir.
Bu iki kent, Galler'in en teknolojik yerleşim yerleri olarak kabul edilir.
Günümüzde ülkenin nüfusunun 3 milyon seviyesi bulunduğu ön görü edilmektedir.
Ancak nihai sayım sonrasından şu zamana kadar dek geride bıraktığımız müddette ciddi bir nüfus yaftası da kayıtlara geçmiştir.

Şu lâhza için Galler'in nüfusunun 3,2 milyon seviyelerine vardığı ön görü edilmektedir.
Galler, Ingiltere fikrinin en benimseyen ve de bunu aktif olarak yaşatmaya gayret gösteren en ehemmiyetli ülkeler arasındadır. Kraliyet Ailesi'nin Gallerli oluşu bu halde defa ciddi bir rol alır.
Galler'e ulaşmak dilerseniz, bu halde 4,5 saatlik yolculuk neticeninde Cardiff'e yolcu edebilirsiniz. Ya da İngiltere'ye uçup oradan da Galler'e geçmek başka bir seçenektir.


#gallerhakkındailginçbilgiler
#gallerşehirleri
#gallerharita
#gallergezilecekyerler
#gallernüfusu
#gallerbaşkenti
#galleriklimi
#gallermaç
Galler Hakkında Kısa Kısa

"Galler Hakkında Kısa Kısa" konusunda yorum yapmak için üye girişi yapmanız lazım. Üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.