Yazarım Ben

27 Şubat 2019, Çarşamba 09:21

Hidrojen Nedir?
Hidrojen protonyum,döteryum ve trityum ismi verilen 3 gelenek izotop ihtiva eder.Tüm elementlerin en basiti olan tek standart hidrojen atomu(protonyum) tek proton ve tek elektrondan meydana gelir.Moleküler Hidrojen (H2) 2 formdan meydana gelir.Bunlar ortohidrojen ve parahidrojendir.İki halde aynısı kimyevi özellikleri gösterir fakat yörünge farklılıklarından kaynaklı kimi değişik fiziksel özellikler gösterirler.
Oda ısısında hidrojen tahminen olarak %75 orto-hidrojen ve de %25 para-hidrojenden oluşur.Para-hidrojen düşük sıcaklıklarda henüz hükümlü olmasından konsantrasyonunu çoğaltır.Teorik olarak para-hidrojen sıvı hidrojen içerisinde %100 vaziyete ulaşır.
Hidrojen dünya genelinde en sıklıkla tespit edilen elementtir.Su parçalarının dünya yüzeyinin %60’ından çoğunu kapladığını düşünecek olursak bunun gerçekliği basitçe görülecektir.Ancak hidrojen tabiatta bağımsız olarak oldukça az yer alır.Bu yüzden onu elde etmek için kimi işlemler inşa etmek gerekmektedir.


Hidrojenin Özellikleri
Hidrojen, kendisine özgü kimi özellikleri ile en uygun tek enerji taşıyıcısıdır:
– Elektrik enerjisi kullanılarak epey yüksek verimlerle üretilebilir ya da elektrik imalatında kullanmak mümkün.
– Hidrokarbonlardan ve sudan üretilebilir.
Doğrudan güneş enerjisinden hidrojen üretimi (fotoelektrokimyasal ya da fotobiyolojik üretim) prosesleri kesif tek şeklinde araştırılmaktadır.
– Alevli yanma, katalitik yanma, elektrokimyasal dönüşüm ve hidrürleşme gibi birçok yöntemle tesir tek şeklinde enerji imalatında kullanmak mümkün.
– Hidrojenden enerji imalatında nihai ürün sudur.
– Yenilenebilir kaynaklardan imal edilen elektrikten üretildiğinde etrafa herhangi bir emisyonu olmaz; başka bir deyişle etraf arkadaşıdır (sadece havada alevli yanmada tek oran NOx oluşur).
– Gaz, sıvı ya da metal hidrürlerde depolanabilir.
– Boru hattı ya da tankerlerle defa uzak mesafelere taşınabilir.
Hidrojenin Fiziksel Özellikleri
Hidrojenin havaya göre yoğunluğu 0,07’dir ve bu bakımdan cisimlerin en hafifidir.
Dolayısıyla gözenekli çeperlerden başka gazlara göre daha süratli geçer.
Aynı şeklinde sinirli derecedeki demir, platin ve iridyum gibi metallerden de sızar.
Hidrojen helyumdan ardından sıvılaştırılması en zorlayıcı gazdır.
Dönüşüm ısısı -240 ?C olan hidrojen atmosfer basıncında -253 ?C’de kaynar, -259 ?C’ta katılaşır.
Oldukça iyi tek ısı iletkenidir.
Özellikle kendisi hacminin bin kat çoğunu çözündürebilen paladyum gibi bazı metaller doğrulusunda basitçe soğurulur.
Hidrojenin Kimyevi Özellikleri
Hidrojen etkinleştirilmiş biçimleri dışında soğukta pek tesirli değildir.
Sıcakta veyahut katalizörler ile birlikte birçok tepkimeye girer.
Değerli tek element olması hasebiyle defa bariz elektropozitif tek kaliteyi taşır.
Orta kuvvette tek indirgendir, alkali metal oksitler (AL2O3) gibi defa hükümlü bileşikleri indirgeyemez.
Bununla beraber NiO, CuO,vb.
pek defa metal oksidi indirger.
Bu yolla katalizör olarak sarfedilen defa ufaltılmış metaller elde edilir.
Hidrojen alkali ve toprak alkali metallerde bulunduğu gibi ametallerin çoğuyla da direk birleşir.Halojenlerin dördüyle de tepkimeye girerek hidrasitleri verir.
Fluordan iyoda doğru giderek hem reaksiyonma hızında hatta açığa çıkan ısı miktarında azalma görülür.
Oksijenle kızıl derecede veyahut düşük sıcaklıkta tek katalizör ile birlikte birleşerek su verir.
Mavi tek alevle yanar.
Kükürtle 250?C’de birleşir, azotla yüksek basınçta, tek katalizör ile birlikte birleşerek amonyak elde edilmesini sağlar.Kurşun ve bakır gibi kıymetli metallerin oksitlerini indirger.
Demir ve demire yakın metallerin oksitleriyle tersinir tepkimeler verir.
Ayrıca karbonmonoksiti de indirger, işlemin gerçekleştirildiği koşullara makul olarak (sıcaklık, basınç, katalizör) farklı ürünler oluşturur.

#hidrojennedirkısaca
#hidrojennedirneişeyarar
#hidrojenresmi
#hidrojenkullanımalanları
#hidrojennasılüretilir
#hidrojennerelerdekullanılır
#hidrojenenerjisi
#helyumnedir
Geleceğin Yakıtı Olarak Görülen Hidrojen Nedir?

"Geleceğin Yakıtı Olarak Görülen Hidrojen Nedir?" konusunda yorum yapmak için üye girişi yapmanız lazım. Üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.