Bayram Ali Düğü

27 Şubat 2019, Çarşamba 12:27

Güneş’in Özellikleri ve Enerji Kaynağı Olarak Güneş
Güneş ve etrafında dolanan gezegenlerden meydana gelen güneş sistemi dünya için, esas tek enerji kaynağıdır.

Özellikle, dünyada yaşam sürdüren canlılar için vazgeçilmez tek kaynaktır.
Bugün sarfedilen muhtelif enerji kaynaklarının devasa bölümü, güneşin neden bulunduğu hadiseler neticesi meydana çıkar.
Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en ehemmiyetlisi de, fotosentez ile işlek hayat sürdürülebilmektedir.
Hayati önemdeki bu yıldızın saniyesel anlamda enerji üretimi de olasıdır.
Güneş yarıçapı 700.000 km (dünya yarıçapının tahminen 109 katı),kütlesi 2×1030 kg (dünya kütlesinin tahminen 330.000 katı)olan tek yıldızdır.
Güneş kendisi ekseni etrafında dönmektedir.
Bu dönüş, güneş ekvator ilçesinde 24 gün içerisinde, kutup yerlerinde de 30 gün içerisinde olmaktadır.Güneşin ortasında, temel olarak hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon tepkiyi oluşur.

Güneşin ortasında ve tahminen 15-16 milyon derecedir.
Güneşin tahminen % 90’ı hidrojendir.
Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu?tepkimeler neticesi devasa tek enerji meydana çıkmaktadır.
Güneşin toplam ışıması 3.8×1026 J/saniye?olduğundan, güneşte tek saniyede tahminen 600 milyon ton proton, başka bir deyişle hidrojen tüketilmektedir.


Bu sayı ilk bakışta korkutucu gibi gelse de, güneşin kütlesi ve bu kütlenin %90’ına yakın bölümünün protonlar bulunduğu düşünülürse, güneşteki hidrojen yakıtının tüketilmesi için henüz, tahminen 5 milyar senelik bir müddet bulunduğu meydana çıkar.
Bu istikametiyle güneş, insaniyet için tükenmez tek enerji kaynağıdır.
Dünyaya ulaşan güneş enerjisi, güneşin henüz serin (yaklaşık 6000K) ve birkaç surat kilometrelik dar tek bölgesinden gelmektedir.
Bu mevki, düşük yoğunlukta (yaklaşık deniz yüzeyindeki hava yoğunluğunun 10-4 katı) iyonlanmış gazlardan meydana gelir ve görünür ışığı pek geçirmeyen tek bölgedir.
Bu bölgedeki atomlar, sıcaklıklarıyla orantılı olarak ışıma yaparlar ve böylelikle bu kazanın ışımasına yol açarlar.
Dünya, güneşten tahminen 150 milyon km. uzakta yer almaktadır.
Dünya hem kendisi etrafında dönmekte, hatta güneş etrafında eliptik tek yörüngede dönmektedir.
Bu istikametiyle, dünyaya güneşten gelen enerji hem günlük olarak değişmekte, hatta sene süresince değişiklik göstermektedir.
İlave olarak, Dünyanın kendisi etrafındaki dönüş ekseni, güneş etrafındaki dolanma yörüngesi düzlemiyle 23.5? lik tek açı yaptığından, yeryüzüne düşen güneş şiddeti yörünge süresince (yıl boyunca) değişmekte ve mevsimler de böylelikle oluşmaktadır.
Dünyaya, güneşten saniyede, tahminen 4×1026 J’lük enerji, ışınımlarla gelmektedir.
Güneşin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında bu defa ufak tek kesirdir; fakat bu meblağ Dünyada insanoğlunun bu gün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır.
Dünyaya gelen güneş enerjisi muhtelif dalga boylarındaki ışınımlardan meydana gelir ve güneş-dünya arasını tahminen 8 dakikada aşarak dünyaya ulaşır.(ışınımlar saniyede 300.000 km’lik tek süratle, başka bir deyişle ışık süratiyle yol alırlar.)
Dünyanın dışına, başka bir deyişle havakürenin (atmosfer) dışına güneş ışınlarına dik tek metrekare alana gelen güneş enerjisi, Güneş Değişmezi (S) olarak adlandırılır ve bunun kıymeti S=1373 W/m2 dir.

Bu kıymet, tarif gereği, sene süresince değişmez alınabilir.
Çünkü her vakit, gelen güneş ışınlarına dik yüzey göz önüne alınmalıdır.
Ancak, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi tek çember olmayıp tek elips olmasından, sene süresince bu değerde %3.3 ‘lük tek değişim soz konusudur.
Yeryüzüne bu enerjinin soğurma ve yansıma olaylarından kaynaklı 832 W/m2 lik bölümü ulaşır.

Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları
Güneş enerjisinin avantajları şöyle sıralanabilir:
– Güneş enerjisi tükenmeyen tek enerji kaynağıdır.
– Güneş enerjisi, arı tek enerji türüdür.
– Gaz, duman, toz, karbon ya da kükürt gibi zararı dokunabilecek maddeleri
yoktur.
– Güneş, bütün dünya ülkelerinin yararlanabileceği tek enerji kaynağıdır.
Bu sayede ülkelerin enerji açısından alışkanlıkları ortadan kalkacaktır.
– Güneş enerjisinin tek başka özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde
sağlanabilmesidir.
– Güneşi az ya da defa gören yerlerde bir miktar randıman farkı olmakla beraber, dağların tepelerinde vadiler veyahut ovalarda da bu enerjiden istifade etmek olasıdır.
– Güneş enerjisi doğabilecek birçok bunalımın tesiri dışındadır.
Örneğin, ulaşım şebekelerinde
yapacakları tek farklılık bu enerji tümünü etkilemeyecektir.
– Güneş enerjisi hiçbir komplike teknoloji gerektirmemektedir.
Hemen derhal tüm ülkeler, yerel
sanayi kuruluşları vasıtası ile bu enerjiden rahatlıkla yararlanabilirler.

Bugünkü bu enerjinin karşılaştığı meseleler ise şöyledir:
– Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve daimi değildir.
İstenilen anda istenilen yoğunlukta
bulunamayabilir.
– Güneş enerjisinden istifade etmek için yapması lüzumlenen düzeneklerin yatırım giderleri bugünkü
teknolojik evrede yüksektir.
– Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve muayene edilemez.
– Birçok kullanım alanının, enerji arzı ile isteği arasındaki vakit farkı ile karşılaşılmaktadır.
- Güneş enerjisinden elde ettikleri radyasyon talebinin kesif bulunduğu zaman kullanılmak üzere
depolanmasını gerektirir.
Enerji depolaması ise çoğu mesele yaratmaktadır.
Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları
Güneş enerjisinin depolanabilmesi ve başka enerji türlerine dönüşebilmesi ısıl ,mekanik, kimyevi ve elektrik yollarla gerçekleşir.
Isı depolama ya da çevrimde: Özgül ısı kapasitesi yüksek ve basit yer alır ucuz maddeler tüketilir.Su , yağ, çakıl taşı yatakları şunlar arasındadır.
Mekanik depolamada güneşle çalıştırılan tek pompa yada kompresör doğrulusunda basılan yüksek basınçlı akışkan, makul tek ortamda toplanır.
Kimyasal depolamada hidrat tuzlarından yararlanılır.
Elektrik depolamada ise enerji depolaması bataryalarla (akü) yapılır.
Güneş enerjisi bu çevrimlerle ya da direk : Kullanım suyu ısıtılması, yüzme havuzu ve limonluk ısıtılması ; kaynatma ve pişirme ; bitkisel ürünlerin kurutulması , su damıtılması , yapıların ısıtılması ve soğutulması (iklimlendirilmesi) ; soğutma, toplam enerji sistemleri ile ısı ve elektriğin beraber üretilmesi ; sulama suyu pompalanması saniyesel prosedür sıcaklığı üretilmesi , elektrik üretilmesi ve fotokimyasal ve fotosentetik çevrimlerin gerçekleştirilmesi emeliyle tüketilir.


#güneşenerjisinedirnasılçalışır
#güneşenerjisinedirmakale
#güneşenerjisinedirneişeyarar
#güneşenerjisifiyatları
#güneşenerjisisistemleri
#güneşenerjisinedir6sınıf
#güneşenerjisinedirslayt
#güneşenerjisinedirnerelerdekullanılır
Güneş Enerjisi Nedir?

"Güneş Enerjisi Nedir?" konusunda yorum yapmak için üye girişi yapmanız lazım. Üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.