Feray Talaş

04 Mart 2019, Pazartesi 06:16

Güzellik mefhumu yanlızca insanoğlunu değil bu arada başka canlıların da hayat ve var oluş davranışlarını şekillendiren en ehemmiyetli neden meydana gelmiştir. Antik çağlardan şu zamana kadar Mısırlılardan, Çinlilere, Yunanlılardan Romalılara bütün devasa uygarlık ve kültürlerde güzellik fenomenine değin münakaşa ve kuramlar insan yaşantısının gündemini daima meşgul etmiştir. Güzelliğe değin külüstür tartışmalar, bilimin evreni açılamada ağırlık kazanmasından ardından henüz ilmi ve objektif tek perspektifle ele içerler meydana gelmiştir. Güzellik kavramına değin ilk tanımlamalar direk sağlık kavramıyla korelatif olarak konu edilmiştir. Nitekim ileri ilmi çalışmalarda da güzelliğin sıhhatli tek metabolizma ve genotiple bunların harmonik olarak bütünlük göstermesinin yapıtı bulunduğu görülmüştür.
Güzelliği kavramının esas tanımlarına bakacak olursak:
- Güzellik, insana beğeni ve hayranlık veren dış fiziksel özellikler bütünüdür.
- Güzellik, canlının mevcut form ile hacim arasındaki dengedir.
- Güzellik, kalifiye olarak insan yüzünde kendisini hissettiren simetri, orantı, renk gibi
Niteliklerin haz veren kombinasyonudur. Güzelliği izah eden tanımların genel olarak işaret ettiği tek konu yer almaktadır. Bu konu psikolojide 'gestalt' olarak ifade edilen parça tüm ilişkisidir. Gestaltta göre tüm kendini meydana getiren parçalardan henüz ehemmiyetlidir. Gestalt idrak ilkesinin de işaret ettiği nokta, güzelliğin tek bütünün yansıması olduğudur. Ilmi olarak son zamanlarda üstünde en çok inceleme ve yatırım yapılan insan sorunların başında güzellik bulunur. Bunun nedeni basın ve toplum doğrulusunda dayatılan güzellik anlayışının günlük hacmi milyar dolarlarla ifade edilen büyük tek kozmetik sektörünü beslemesidir. Estetik cerrahi alnını da bunun yanında düşündüğümüzde bu sektörün meydaan getirdiği gündemin ne kadar süregelen bulunduğu anlaşılır.Güzellik kavramına değin çoğu araştırmacının ve bilim insanının çalışmaları mevzubahis meydana gelmiştir.
Bu çalışmalardan bir tanesi olan "Lorenz'in Güzellik Teorisi" dönemin moda ve basın sektörünün öne çıkardığı güzellik anlayışını en iyi ve en etraflı izah eden kuramlardan biri meydana gelmiştir.

Lorenz'in Güzellik Kuramı
Teorinin mimarı Avusturyalı etoloji eksperi Konrad Lorenz'dir. Lorenz, hayvan davranışları üstüne yaptığı çalışmalarıyla 1973 seneninde Tıp ve Fizyoloji dalında Nobel Mükafatı sahibi meydana gelmiştir. Günümüzde hayvanlar dünyası ve canlıların değişimine değin çoğu bilinmeyene değin bilgilerimizi Lorenz'e borçluyuz. Lorenz, Essays on Animal and Human Behaviour adlı yapıtında güzellik kavramının olarak sebep geliştiğini ve canlılardaki güzellik algısının sebep işlediğini meydana koymuştur. Popüler kültürde karşımıza çıkan güzellik tanımlamalarının güzelliğin sübjektif tarafına vurgu yapar iken gerçekte güzelliğin objektif ve büyük ölçüde dürtüsel işleyen tek mekanizmaya mevcut olduğunu altını çizen ilk bilim adamlarından bir tanesi de Lorenz'dir. Lorenz'e göre tabii güzellik duygusu bizde masumiyet, şefkat, hayranlık, sıcakkanlılık ve sevgi gibi duyguları harekete yaşamış hormonsal tek özelliğe sahiptir. Bir tabloda yan yana eklenilen iki canlıdan görece henüz yuvarlak hatlara ve pembemsi, kızıl renklere sahip her cinsten hayvan yavrusuyla bu hayvanların erişkin durumları insanlara gösterildiğinde insanların yavrulara ilişkin özellikleri henüz şefkatle ve sevgiyle karşılayarak ele aldıkları görülür.
Lorenz bu vaziyetin savunma ve sahiplenme dürtüsünü harekete yaşamış kalıtsal tek yaradılış özelliği olarak yorumlar. İlginç tek pet hayvanı olarak satılan çoğu canlının da Lorenz'in kuramını destekleyen şeklinde insan yavrusuna benzeyen fiziksel görünüş özelliklerine mevcut görülür. Scottish Fold ve British Shorthair cinsi kedilerin oval baş yapılarının bu aşırı rağbette ve sıcakkanlı algıda rolü büyüktür. Bu kaliteyi yanlızca kişiler için geçerli olmayıp başka hayvanlarda bu içgüdüsel halle kendiliğinden karşılaşılır. Lorenz'in güzellik kuramına göre biz insanlarda güzellik idrak ve tercihlerimizi belirleyen esas değişken çocuksu özelliklere olan yatkınlıktır. Lorenz, canlıların kalıtsal olarak yavruları savunmaya yönelik kodlarla programlandığını ileri sürer.
Çocukların mevcut fiziksel dizayn özellikleri, sesleri, kokuları gibi sinyallerin canlılarda çekiciliğin kilit noktasını getirmektedir. Çocuklarda var olan bu sinyaller, insanlarda saflık, sağlık, şefkat, dürüstlük ve masumiyetle temaslı hisleri besler. Lornez'in güzellik teorisinde vurguladığı hususlar ilk olarak moda ve kozmetik pazarında olmak suretiyle basın, halkla ilişkiler, reklamcılık gibi çeşitli alanlarda bu mesleklerin esas imaj prensiplerinin başında gelmektedir. Bunlara ana hatlarıyla göz attığımızda bunlar söylenebilir: Karikatür sanatını sevmeyenimiz pek azdır. Bunun mizahi içerikle temaslı olduğunu düşünsek dahi aslında vaziyet Lorenz'in güzellik teorisiyle yakından orantılıdır.
Karikatürlerde ve çizgi filmlerde bulunan figürlerin devasa fazlalığı oval surat hatlarına sahip, yanakları tombulca tasvir edilmiş, irice tek yuvarlak bir başa sahiptirler. Tasvirlerin kol ve bacaklarının da kısa bulunduğu gözlemlenebilecek başka özelliktir.
Yine bu figürlerde genellikle sarfedilen renk pembe, kızıl ve tonlarıdır. Dünyaca meşhur eğlenmek ve çizgi film devi olan Walt Disney, ürünlerinde daima ufak ve suçsuz figürleri öne çıkarır. Kadınların genel olarak erkeklere göre henüz çekici ve şefkat uyandıran özelliklere mevcut malum tek gerçektir. Nitekim bayana karşı haksızlık ve kötülük toplumun en titiz bulunduğu noktalardandır. İşte bu tutum ve dürtünün altında yatan sebeplerden bir tanesi de Lorenz'in güzellik teorisinde ifade ettiği bu haldir. Kadınlar erkeklere göre çocuksu surat hatlarını ergenliğe geçtiklerinde daha düşük kaybederler.
Sesleri ve ten renkleri için de benzer durumdan söz etmek olasıdır. İşte ferdi olarak taşıdığımız hassasiyetin kaynağında yatan nedenlerden bir tanesi de çocuklara yönelik bu savunma ve şefkat duygusudur. Güzelliğin bu yönünün farkında olan kimi imaj eksperleri danışmanlık gerçekleştirdikleri sanatçılarda bu özellikleri öne çıkararak saf ve orjinal tek güzellik elde etmeye çalışmışlardır. Bu sanatçıların başında Amerikalı aktris Brigitte Bardot gelir.
Brigitte Bardot, yuvarlak forma sahip saçları ve takındığı çocuksu surat ifadesiyle(mimikler) zihinlere yer etmiş ve tek neslin güzellik ikonu meydana gelmiştir. Brigitte Bardot'un öne çıkardığı anlayış bilhassa son zamanlarda kadınların bilerek veyahut bilmeyerek seçenek ettikleri makyaj ve moda konseptiyle henüz bariz tek şeklinde Lorenz'in kuramını destekler niteliktedir. Kadın makyajında belirginleşen makyaj detaylarına baktığımızda çiller, allıkla parlatılan pembemsi yanaklar, parlatılmış şeffaf tek ten, uzun kirpikler, sarı bukleler, dolgun ve belirginleştirilmiş yanaklar, rujla parlatılan ve belirginleştirilen(çoğu vakit silikonla dolgun duruma getirilen) cezbedici dudaklar gibi vurguların karşı tür üstünde bilhassa sevgi sıcakkanlılık, şefkat ve sahiplenme hislerini uyandıran, çocukluk çağı fizyonomisini yansıttığını görürüz. Kadınlar yüzlerinde takındıkları mimiklerle mahçup, suçsuz, temiz vicdanlı, kaprisli, tutkulu, meraklı, alıngan vs ifadeleri gibi gibi görünüşlere bürünerek Lorenz'in güzellik kuramını haklı çıkarırlar. Burada Lorenz'in çocuğun güzellik sırlarını yetişkinlerin imaj dünyasında tüketimini ele almışken Zoolog Desmond Moris'in görüşlerine de ilişki etmekte yarar yer almaktadır. Moris, Çıplak Maymun adlı yapıtında kadınların surat makyajındaki renk ve görüntü tercihlerinin seksüel uyarılmayı taklitle yorumlar.
Moris'e göre kırmızı dudaklar bayanlarda cinsel uyarılmışlığı, kızarık görüntülü yanaklar hoşlanma sinyalini, kara rimeller ise orgazm esnasında büyüyen gözleri belirginleştirmeyi delegasyon eder. Çocuklardaki güzellik kazandıran unsurlardan bir tanesi de yüzdeki simetrik dengedir. Lorenz'in güzellik kuramını ve Muller Lyon illüzyonunu bilmeyen güzellik eksperleri dahi Lorenz'in kuramını desteklercesine yüzde tek simetri elde etmek için kalifiye makyaj teknikleri uygularlar. Örneğin gözlerdeki simetrik ahenksizlik birkaç makyaj detayıyla gözlerin iç açılarında tek harmonik illüzyon sağlanarak maskelenebilir. Benzer tekniklerle normalden uzun ya da defa geniş yüzlerde, elmacık kemiklerine makyaj yaparak da surat normal tek dengeye kavuşturulmuş gerçekleşir. Lorenz'in güzellik kuramı kapsamında incelendiğinde imaj detaylarındaki çocuksu altını çizer yanlızca kadınlar doğrulusunda değil erkekler doğrulusunda da tüketilir. 1900'lerin başından ardından Holywood sinemasının parlak figürleri durumuna gelen Clark Gable ve Gary Cooper gibi ünlü aktörlerin imaj stilleri ele alındığında Lorenz'in güzellik kuramını destekler özellikler belirleme edilmektedir.
Örneğin her iki aktör de saçlarını yandan tıpkı bayram sabahı saçları yana taranarak akraba ziyaretine hazırlanan çocuklar gibi tek imaja sahiptirler. Yine daimi sinek kaydı tıraşları çocuksu tek görümün tatlılığına sahip olma arzusuyla izah edir. Güzelliğe değin çocuksuluğun fizyonomik özelliklerinden makyaj boyutuyla faydalanmayacak insanların yardımına da estetik cerrahi ve başka suni aksesuarlar koşar. Botoks teknolojsiyle surat gerdirilir ve parlak tek görünüme kavuşturulur.Kaz ayağı olarak ifade edilen göz kenarı kırışıklıkları düzeltilir, takma kirpikler ve saçlar takılır.
Dudaklara ve gerekli başka bölgelere silikon yaptırılır, sarfedilen parfümlerle kalifiye tek çocuk tatlılığı sevecenliği uyandıran kokular salgılanır vs. Tüm şunlar tek erişkin yüzünde çocuksu güzellik tesiri üretme emelinin şuurlu ya da şuursuz dışavurumudur. Güzelliğin kalifiye tek ferdi çaba ve yeteneğin meyvesi olduğunu Amerikalı ünlü model #SharonStone şu kelimelerle ifade etmiştir: "Ben hiçbir zaman kendimi devasa ve tabii tek güzellik olarak düsünmedim, yanlızca devasa tek sihirbazım". Nitekim geçmişten bugüne çoğu atasözü güzelliğin doğallıktan ziyade şuurlu tek gayretin yapıtı olduğunu şu kelimelerle anlatır: "Güzellik ondur, dokuzu, dondur(kıyafet)", "Güzellik %30 tabii, %70 süsleme ile olur". Burada ferdin güzel olmak için gösterdiği çaba tamamiyle karşı cinsi etkileme gayesinin yanısıra büyük ölçüde toplum içerisinde kabul görme ve tatmin sahibi olmakla da yorumlanabilir. Birçok basında sarfedilen reklam suratlarının bilhassa çocuklardan seçenek edilmesi veyahut reklamlarda bulunan isimlerin Lornez'in güzellik kuramını destekler imaj özelliklerine sahip olması, reklamın asli emelinin olan iknayı sağlamaktır.


#doğalgüzelliksırları
#basitgüzelliksırları
#ciltgüzelliksırları
#güzelliksırlarıkadınlarkulübü
#güzelliksırlarımakyaj
#güzelliksalonu
#güzellikmerkezi
#güzelliknedemek
Lorenz Güzellik Teorisi Hakkındaki

Konuya benzer konular mevcut :
"Lorenz Güzellik Teorisi Hakkındaki" konusunda yorum yapmak için üye girişi yapmanız lazım. Üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.