Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu kullanıcı sözleşmesi üyelik kural ve yükümlülüklerini düzenlemekte olup, konya.life ile web sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında yapılmakta ve kabul edilmemesi halinde konya.life web sitesine üye olunamamaktadır.


Bu sözleşmeyi okumak, anlamak ve kabul etmek tüm üyelerin yükümlülüğüdür ve üye olan herkes bu sözleşmesi kabul etmiş sayılmaktadır.


1. Taraflar

a) www.konya.life internet adresi üzerinde yer sağlayıcılığı hizmeti veren, bundan sonra "KonyaLife" olarak anılacak olan web sitesi.

b) www.konya.life'a üye olmak isteyen ve bundan sonra "Üye" olarak anılacak internet kullanıcısı.


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu Konya.Life tarafından verilen yer sağlayıcılığı hizmetlerinden üye olarak faydalanma şart ve yükümlülüklerinin belirlenmesi.


3. Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri

3.1. Üye olmak isteyen kullanıcı üyelik bilgilerinin gerçeği yansıtmaması durumunda Konya.Life web sitesini uğratacağı maddi veya manevi zararları, aynen ve derhal tazmin etmek ile yükümlüdür.

3.2. KonyaLife, kayıt olan üyenin bilgilerinin doğruluğu hakkında şüpheye düşmesi halinde üyenin üyeliğini, üyeye herhangi bir bilgilendirme yapmadan askıya alma hakkına sahiptir.

3.3. Üyenin, üyelik esnasında veya üye olduktan sonra değiştireceği kullanıcı şifresi dijital olarak kriptolanmakda ve saklanmaktadır. Üye, üyelik bilgilerini kimse ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Üyenin üyelik bilgileri tarafından oluşacak zararlar kendisi tarafından karşılanacaktır.

3.4. Üye, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabiidir. Yasalar tarafından belirlenmiş suç ve benzeri durumları gerçekleştirmesi durumunda üyelik bilgileri kanun yürütücüler ile paylaşılacaktır.

3.5. Üye, Konya.Life web sitesi hizmetlerine zarar verebilecek herhangi bir eylem halinde bulunması durumunda, üye hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

3.6. Üye, Konya.Life web sitesi hizmetlerinden faydalandığı süre boyunca toplum düzenini bozan, genel ahlaka aykırı, ülke yasalarına aykırı, başka üyelerin haklarına tecavüz edecek, rahatsız edici ve aykırı eylemlerde bulunamaz. Bu ve benzeri hallerde üye hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

3.7. Konya.Life web sitesinin hizmetlerinden faydalanan üye tarafından paylaşılan tüm içerikler (yazı, görsel v.b.) üyenin kendisini bağlamaktadır. Üye tarafından yapılan paylaşımlar Konya.Life web sitesini bağlamamaktadır.

3.8. Üye, başka üyelere özel veya şahsi bilgi paylaşımında bulunmamalıdır. Bu gibi durumlar sonucunda yaşadığı sorunlar Konya.Life web sitesini bağlamamaktadır.

3.9. Üye, Konya.Life web sitesinde paylaştığı içerikler, üyelik bilgileri v.b. gibi durumlar sonucunda yaşadığı zararlar ile ilgili Konya.Life web sitesini sorumlu tutamayacağı gibi bu durumların yol açtığı durumlar sebebiyle Konya.Life web sitesinden tazminat talebinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.

3.10. Üye, Konya.Life web sitesinde bulunan içerikler sebebiyle uğradığı zararın sorumlusunu Konya.Life olarak addedemez. KonyaLife, içeriği kullanıcıları tarafından oluşturulan bir yer sağlayıcısıdır. Bu sebeple üyeleri tarafından oluşturulan içeriklerin doğru, eksiksiz, yeterli ve güncel olarak olduğunu taahhüt etmemektedir.

3.11. KonyaLife, üyenin üyeliğini tek taraflı olarak herhangi bir bilgilendirme yapmadan askıya alma ya silme hakkına sahiptir.


4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğinin Konya.Life tarafından iptal edilmesine kadar güncelliğini korumaktadır.


5. Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlüğe Girme

Üyenin, kullanıcı sözleşmesini okuyup, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmesi sonucunda üye olması durumdan itibaren tüm maddeleri kabul etmesiyle yürürlüğe girmektedir.


7. Sözleşmenin Güncellediği ve Değişebilirliği

Üyenin, üye olma anında kabul ettiği bu sözleşme, Konya.Life tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadan değiştirilebilinir veya güncellenebilir. "Kullanıcı Sözleşmesi"nin güncel halini takip etmek, üyenin yükümlülüğündedir.


"Kullanıcı Sözleşmesi" hakkında bizimle iletişim sayfamız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.