Makaleci Çirkin Kız

Makaleci Çirkin Kız @makalecikiz

Çift kulak enfeksiyonu, her iki kulağın da bakteri ya da virüs doğrulusunda enfekte bulunduğu vakittir. Çift kulak enfeksiyonları her vakit tek kulak enfeksiyonlarından henüz ciddi değildir, fakat semptomları çoğunlukla henüz şiddetlidir. Erken tanı ve rehabilitasyon daha süratli iyileşmeye neden olabilir ve karmaşıklık tehlikesini azaltabilir.

*Semptomlar nelerdir?
Çift kulak enfeksiyonu semptomları arasında kulakta ağrı, halsizlik, baş ağrısı ve işitme meseleleri olabilir. Çift kulak enfeksiyonu semptomları tek tek kulak enfeksiyonu ile benzerdir, fakat her iki kulak enfekte olduğunda henüz kuvvetli olabilir.
Semptomlar şunları içerebilir:
*kulak ağrısı
*uyumakta zorluk
*kulaklarda drenaj
*yorgunluk
*baş ağrısı
*ateş (2 ya da daha çok gün sürer.)
*işitme meseleleri

**Bebeklerde semptomlar sebep belirlenir?
Bebeklerde ve ufak çocuklarda işaretler şunları içerir:
*her vaktinden daha çok ağlamak
*özellikle yatma esnasında çoğalan kızgınlık
*beslenmeye alaka kayıbı
*kalıcı ateş veyahut hastalık esnasında geri dönen ateş
*Kulak ağrısı için kolay yöntemler
Ham sarımsak dahil olmak suretiyle, kulak ağrısı için sarfedilen ev ilaçları sık sık semptomlardan kurtulma sağlayabilir. Semptomlar 24 saatten çok devam ederse, şahıs hekime görünmelidir. Bir ya da her iki kulaktan gelen irin veya kanlı akıntısı olan şahıslar henüz acil rehabilitasyon gerektirir. Bir anne-baba ya da bakıcı, 6 aylıktan ufak tek bebekte kulak enfeksiyonu bulguları fark ettiğinde, çocuğu olası olan en kısa vakitte tek hekime götürmelidir. Semptomlar kuvvetli ya da 24 saatten çok sürüyorsa, bilhassa de ateş daimi artıyorsa çocuklar hekime görünmelidir.

*Sebepleri?
Orta kulaktaki bakteriler ya da virüsler kulak enfeksiyonlarına sebep gerçekleşir. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan ya da yaşamış tek şahıs de tek kulak enfeksiyonu geliştirebilir. Kulak enfeksiyonları bulaşıcı değildir. Bununla beraber, tek kulak enfeksiyonuna eşlik edebilecek solunum yolu enfeksiyonları bulunmaktadır. Burun arkasındaki doku pedleri olan genişlemiş adenoidler, bilhassa çocuklarda da tek çift kulak enfeksiyonuna katkıda bulunabilir. Sadece tek kulağı etkileyen tek mikrop da bazı durumlarda çift kulak iltihabına dönüşebilir.

*Komplikasyonlar
Tekrarlayan enfeksiyonlar işitme problemlerine neden olabilir. İşitme güçlükleri, büyük ihtimalle tek çift kulak enfeksiyonunun en süregelen kısa zamanlı komplikasyonudur. Enfeksiyon temizlendiğinde bireyin işitmesi çoğunlukla normale dönecektir. Kalıcı ya da yineleyen enfeksiyonlar şunlara yol açabilir:
*İşitme sorunları : Kulak içindeki yapılara kalıcı hasar, değişikliğe uğrayan derecelerde de işitme kaybına neden olabilir.
*Rüptüre kulak zarı : Kuvvetli kulak enfeksiyonlarından ardından yırtık kulak zarı oluşabilir. Genellikle birkaç hafta içerisinde iyileşir.
*Konuşma ve gelişmede gecikmeler : Uzamış işitme kayıbı yaşam sürdüren bebekler ve ufak çocuklar konuşma ve gelişmelerinde gecikmeler yaşayabilirler.
*Enfeksiyonun yayılması : Bütün enfeksiyonlarda bulunduğu gibi, çift kulak enfeksiyonunun bedenin başka bölgelerine yayılması rizikosu bulunmaktadır.
Kulak enfeksiyonlarını takip eden uzun süreli komplikasyonlar nadirdir.

*Nasıl tespit edilir?
Doktor çoğunlukla tek bireyin tıbbi geçmişini denetleyerek ve semptomlarını sorarak çift kulak enfeksiyonunu tespit eder. #Doktor, her iki kulağı otoskop olarak isimlendirilen tek aygıt kullanarak inceleyecektir. Işık ve büyütücü mercek kullanılarak mevki muayene edilir. Doktorlar tipik olarak, enfeksiyonu gösteren kulak zarının arkasında kızarıklık, şişme ve sıvı bulguları ararlar. Doktor, kulak zarının basınca reaksiyon olarak ne kadar hareket ettiğini deneme etmek için pnömatik tek otoskop olarak isimlendirilen farklı tek aygıt da kullanabilir. Kulak zarının bu basınca reaksiyon vermemesi durumunda, kulağın arkasında sıvı birikmesi önlenir.

*Tedavi
Tek kulak enfeksiyonu kendisi kendisini temizler. Ancak çift bulaşmaların alttaki gibi rehabilitasyon gerektirme mümkünlülüğü henüz yüksektir:
*Antibiyotikler
*Kulak tüpleri
Tüpler orta kulağı havalandırmaya yardım eder ve sıvı birikmesini engel olur. Bazı tüpler, kendiliğinden düşmeden evvel 12 aya kadar kulakta kalacak şeklinde tasarlanmıştır. Diğer tüp çeşitleri henüz fazla zaman yerinde kalır ve cerrahi olarak çıkarılmalıdır.
*Evde uygulanan ilaçlar
Ev ilaçları, altta yatan enfeksiyonu rehabilitasyon etmekten ziyade ağrıyı azaltmayı amaçlamaktadır.
Ev bakımları şunları içerir:
*Sıcak kompresler : Kompres inşa etmek için bezi ılık suda ıslatın. Fazla sıvıyı sıkın ve bezi büyülenen kulak ya da kulakların üstüne yerleştirin.
*Ağrı kesici ilaçlar : Kimi ağrı kesiciler kulak ağrısını azaltabilir. Bebeklere ve çocuklara ilaç verirseniz, her vakit yaşa makul dozları kullanın. Ririn belirtisi olarak bilinen ciddi tek halle irtibatlı bulunduğu için çocuklara aspirin verilmemelidir.

*Nasıl önlenebilir?
Özellikle ufak çocuklarda kulak enfeksiyonlarını tamamiyle önlemek zahmetlidir. Enfeksiyonların sıklığını ya da şiddetini azaltma stepleri alttaki kolay ipuçlarını ve bağımlılıkları içerir:
*Soğuk algınlığı ve gribin önlenmesine yardımcı olmak için kollarınızı sıklıkla yıkamak
*hasta olan insanlardan uzak durmak
*sigara dumanına maruz kalmamak
*grip aşısı olmak
Süt bebekleri, anne sütü içerek, kulak enfeksiyonlarından ek savunma sağlar. Çift kulak enfeksiyonu, tedaviden birkaç gün ardından iyileşmeye başlamalıdır. Kişi antibiyotik tedavisini tamamlayana kadar tam anlamıyla iyileşme olmaz, 10 güne kadar sürebilir.


#içkulakiltihabı
#yetişkinlerdeortakulakiltihabı
#ortakulakiltihabınasıliyileşir
#ortakulakiltihabıiyileşmebelirtileri
#dışkulakiltihabıgörüntüsü
#kulakenfeksiyonubelirtileri
#ortakulakiltihabıameliyatı
#ortakulakiltihabıantibiyotiksizgeçermi
Canlılar hücre olarak bilinen birimlerden meydana gelir.
Bazı canlılar tek hücrelidir.
Tüm hücrelerde organik ve inorganik bileşikler yer alır.
Her tek bileşiğin vazifiyeti değişiktir.
Yapısında karbon, oksijen ve hidrojen tespit edilen organik bileşikler ototrof (üretici) canlılar (nebatlar, algler) doğrulusunda sentezlenir.
Organik bileşiklerin sentezlenmesi esnasında tabiattaki inorganik bileşikler (CO2, H2O gibi) harcanır.

Organik bileşikler şunlardır:
*Karbonhidratlar
*Proteinler
*Yağlar (lipitler)
*Vitaminler
*Nükleik asitler
*ATP
*Enzimler
*Hormonlar
Organik bileşikler, karbonhidrat, protein, yağ gibi yapılarında esaselement olarak hidrojen (H), oksijen(O) ve bilhassa karbon(C) sahibi olanbileşiklerdir.
Bazılarının bünyesinde karbon iskeletine bağlı olarak azot(N), kükürt (S) ve fosfor(P) bulunabilir.
Canlı organizmalarda tespit edilen organik bileşiklerin kimileri enerjiverici, kimileri yapıcı onarıcı, kimileri da tertip edici ve yönetici olarakmisyon alır.

Enerji verenler organik bileşikler (öncelik ya da kullanım sırasına göre)
Karbonhidratlar - Lipitler (yağlar) - Proteinler
Bu bileşikler enerji randımanı itibariyle şöyle sıralanır:
Yağlar (lipitler) - Proteinler-Karbonhidratlar
1 gram yağ yandığında 9,2 Kcal
1 gram protein yandığında 4,3 Kcal
1 gram karbonhidrat yandığında ise 4,2 Kcal’lik enerji açığa çıkar.

Not: Yağların başkalarından daha çok enerji vermesinin nedeni daha çokhidrojene sahip olmalarıdır.
Buna karşın enerji emelli kullanımda ikinci sırada yer almasının nedeni ise daha düşük oksijen bulundurdukları için zor parçalanmalarıdır.

Yapıcı onarıcı organik bileşikler (öncelik ya da kullanım sırasına göre)
Proteinler - Lipitler (yağlar) - Karbonhidratlar
İnsan beyninde yapıya katılma sıraları ise alttaki gibidir:
Yağlar(lipitler) - Proteinler- Karbonhidratlar
Yönetici organik bileşikler
Nükleik asitler (DNA ve RNA)’dir.

Düzenleyici organik bileşikler
Hormonlar, vitaminler, proteinler, enzimler ve lipitlerdir.

Karbonhidratlar, lipitler, proteinler ve nükleik asitler gibi organik moleküllerin en ufak ve manalı yapısal birimlerine monomer denir.
Birçok monomerin birbiri ardınca bağlanmasıyla polimer ismi verilenhenüz devasa yapıda organik moleküller meydana gelir.

KARBONHİDRATLAR
Birinci dereceli enerji verici organik bileşiklerdir.
Az da olsa yağlara ya da proteinlere bağlantı kurarak hücre zarının, bitkilerdeki hücre çeperinin yapısına da katılırlar.
Karbonhidratlar üç gruba ayrılır.

A)Monosakkaritler(Tek veyahut kolay şekerler)
Karbonhidratların yapı birimleri olan monosakkaritler fotosentezveyahut kemosentez olayıyla üretilir.
Suda çözünebilir ve sindirilmeden hücre zarından geçebilirler.
Glikozit bağı içermezler.
Hücrelerde oksijenli solunum veyahut fermantasyon vasıtasıyla felaketeuğratılarak enerjiye dönüştürülür.
Monosakkaritler 3,4, 5 veyahut 6 karbonlu olabilir.
*PGAL (Fosfogliseraldehit) ve Pirüvik asit 3 karbonlu (trioz) şekerlerdir.
*DNA yapısındaki deoksiriboz, RNA, NAD, FAD ve ATP tapısındaki riboz şekerleri 5 karbonlu (pentoz) şekerlerdir.
Bu şekerler enerji elde etmek için kullanılmaz.
*Glikoz, fruktoz ve galaktoz 6 karbonlu (heksoz) şekerlerdir.
Bu şekerlerin kapalı formülü C6H12O6 olup birbirinin izomeridir ve hücrelerin osmotik basıncını dengeler.

Glukoz üzüm, incir ve bal gibi besinlerde yer alır.
İnsan kanında tespit edilen monosakkarit glikozdur.
Glukoz nebatlar doğrulusunda fotosentezle üretilir.
Hayvanlar ve kişiler gıdalarla hazır olarak alır.
Alınan çok glukozlar yağa dönüştürülerek kilo alımına neden gerçekleşir.
Glukoz disakkaritlerin ve poisakkaritlerin yapısına da katılan tek kolayşekerdir.
Hücre zarının yapısına proteinlerle birleşmiş durumda (glikoprotein)veyahut lipitlerle birleşmiş durumda (glikolipit) katılabilir.
Fruktoz meyve şekeridir.
Bitkiler doğrulusunda üretilir.
En tatlı şeker fruktozdur.
İnsanlar ve hayvanların karaciğerinde glukoza dönüştürülerek kana karışır.
Galaktoz (süt şekeri) memeli hayvan hücreleri doğrulusunda üretilip sütün bünyesinde bulunsa da kimi bitkilerin reçinelerinde ve şeker pancarında da yer alır.
Besinlerle alındıktan ardından glukoz şekerleri galaktoza dönüşür.

Heksozların hücre zarından difüzyonla geçme süratleri alttaki gibidir:
Galaktoz- Glukoz- Fruktoz
B)Disakkaritler (çift şekerler)
Disakkaritler (Çift şekerler) iki adet monosakkaritin birleşmesiyle üretilir.
Bu arada glikozit bağı meydana gelir ve tek gelenek su molekülü açığa çıkar.
Buna dehidrasyon sentezi adı verilir.
Disakkaritler sindirilmeden hücre zarından geçemez ve kana karışamaz.

Canlılarda tespit edilen çift şekerler şunlardır:
*Maltoz (arpa şekeri)
Glukoz Glukoz Maltoz Su
*Sakkaroz ya da sükroz (çay şekeri)
Şeker kamışı ve şeker pancarında tespit edilen bu şeker glukoz ve fruktozun birleşmesiyle sentezlenir.
Glukoz Fruktoz Sakkaroz
*Laktoz (süt şekeri)
Memeli hayvanların sütünde tespit edilen tek çift şekerdir.
Glukoz ve galaktozun dehidrsayon senteziyle meydana gelir.
Glkoz Galaktoz Laktoz
C)Polisakkaritler (Kompleks şekerler)
Çoğu glukoz şekerinin dehidrasyonuyla meydana gelen devasamoleküllerdir.
nGlukoz (monomer) Polisakkarit (polimer) (n–1) su
Hadise tek polimerleşmedir ve meydana gelen su sayısıyla glikozit bağıadedi eşittir.
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olduklarından sindirilmelerilazım olur.
Yıkımları veyahut sindirimleri hidroliz (su katılıp enzimler sayesindeparçalanma) ile olur.

Canlı yaşamındaki ehemmiyetli polisakkaritler şunlardır:
*Yapısal polisakkaritler: Nebat hücrelerinin çeperinde bulunan selüloz ile eklembacaklı canlıların (örümcek, haşere ve ıstakoz, karides, yengeç gibi kabukluların) dış iskeletinde ve mantarların hücre çeperinde bulunankitin yapısal polisakkaritlerdir.

Selüloz: Nebat hücrelerinin çeper bünyesinde yer alır ve dayanıklılık verir.
Suda çözünmeyen selüloz dallanmış tek yapıya sahip değildir.
İnsan ve hayvanlar selüloz sindirici enzimlere sahip olmadığı gıdalarlaalınan selülozu sindiremez.
Sağlıklı diyetlerde yer alması lüzumlenen selüloz bağırsaklardan mukus salgılanmasını, bundan dolayı faaliyetlerini artırır ve kabızlığı engel olur.

Not: Otla beslenen hayvanlar ve termit gibi haşereler sindirim sistemlerinde tespit edilen kimi mikroorganizmalar vasıtası ile selülozu parçalayarak faydalanır.

Kitin:Bünyesinde N (azot) sahip olan tek polisakkarittir.
Selülozda bulunduğu gibi birden fazla glukozun polimerleşmesiylemeydana gelir.
Suda çözünemez, kalsiyum karbonatla birleşerek böceklerde sert tekkabuk oluşturur.
Kitinaz enzimine bulunduran canlılar (mantar, bakteri ve kimi bitkiler) kitini sindirebilir fakat insanların sindirim sisteminde bu enzim yoktur.

Not: Elastik ve dayanıklı tek yapıya bulunduran saf kitin operasyon ipi olarak tüketilir.
Bu tip dikişlerin ardından alınmasına lüzum yoktur zira ipler yara iyileşirken kendiliğinden erir.

*Depo polisakkaritler: Hayvansal hücrelerde depolanan glikojen ile bitkisel hücrelerde depolanan nişasta bu takımda bulunur.

Glikojen: Birden fazla glikozun birleşmesi ile (dehidrasyon) meydana gelir.
Fazla glukoz yanlızca hayvan hücrelerinde değil mantar, arke ve bakteri hücrelerinde de glikojen şeklinde depolanır.
n glukoz Glikojen (n-1) su
Nişastaya nispeten suda çözünürlüğü bir miktar henüz çoktur.(Akademik kaynaklar glikojenlerin suda çözünmediğini bildirse de biyoloji sorularında bir miktar çözündüğü kabul edilir.)
İnsanlarda gıdalar vasıtasıyla alınan glukozun çoğu karaciğerde ve çizgili kaslarda glikojene çevrilerek depolanır.
Kaslarda depolanan glikojen gerektiğinde yeniden glikoza çevrilerekadale hücrelerince kullanılır.
Karaciğerde depolanan glikojen ise lüzum duyulduğunda glukoza çevrilerek kana verilir, böylelikle kan şekeri düşükse yükseltilmiş ve hücrelerin enerji gereksinimi karşılanmış gerçekleşir.

Not: Glikojen tek polimer olmasından kanda yer almaz.

Nişasta: Çok glukoz nebat hücrelerindeki lökoplastta nişastaya çevrilerek depolanır.
Nişastaya bitkilerin kök, yaprak, tohum ve beden gibi bölümlerinde rastlanabilir.
İnsan ve hayvanlar nişastayı bitkisel gıdalarla aldığında hidrolizle glukoza başka bir deyişle yapı birimlerine ayırarak yararlanabilirler.
Nişastanın suda çözünürlüğü defa azdır.
n Glukoz Nişasta ((n-1) su
Not: Glukoz suda çözündüğünden hücrenin osmotik basıncını artırır.
Ancak nişastanın suda çok çözünmemesi nedeniyle glukozun nişastaya dönüştürülüp depolanması hücre içindeki osmotik basıncın artmasınıönler.

PROTEİNLER
Yapıcı onarıcı olarak misyon yapmış ve DNA’dan verilen emirle sentezlenen proteinler lüzum duyulduğunda enerji de verebilir.
Yapısında C,H,O ve N (azot) yer alır.
Bazıları kükürt ve fosfor da içerebilir.
Proteinlerin yapı ünitesi amino asit olarak bilinen moleküllerdir.
Amino asitler amino ve karboksil gruplarına mevcut için amfoter özelliğe sahiptir.
Proteinlerin yapısına katılan 20 tür amino asit bulunmaktadır ve bu amino asitler arasındaki fark kökten gruplardan kaynaklanır.
İnsanlarda amino asitlerin 8 çeşidi sentezlenemez.
Bunlara esas (esansiyel) amino asit adı verilir ve gıdalarla hazır alınmalıdır.

Amino asitler birbirine bağlanırken tek amino asitin amino grubuyla tekileri amino asitin karboksil grubu arasında tek peptid bağı meydana gelirve tek molekül su açığa çıkar.

Amino asit Amino asit Dipeptit su
Amino asit Amino asit Amino asit Tripeptit 2 su
n Amino asit Polipeptit (Protein) (n-1) su
Proteinler DNA kontrolünde sentezlendiğinden canlıya özgüdür.
Senteze katılan amino asitlerin adedi, dizilişi ve çeşidi meydana gelenproteinlerin değişik olmasını sağlar.
Amino asitlerin dizilişini genler denetler.
Yüksek sıcaklığa, basınca veyahut güçlü asitlere maruz kalma proteinlerin yapısını bozar, aktifliklerini önler.
Bu vaziyete denatürasyon denir.

Proteinlerin önemi
Canlılarda büyüme, ilerleme, doku onarımı proteinler vasıtası ile olur.
Proteinler kemik, kıkırdak, adale gibi dokuların da yapısına eklenir, enzim ve hormon yapısına da katılarak tertip edici rol alır.
Kandaki alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin ya da eritrositlerin)içerisinde tespit edilen ve oksijen taşıma vazifesini sağlayanhemoglobinin, bedende bağışıklığı gerçekleştiren antikorlarınbünyesinde da protein yer alır.
Proteinlerin tek farklı ehemmiyetli vazifiyeti de hücre dışı ve hücre içi sıvıların pH balansını sağlamaktır.
Vücuda çok alınan proteinler karbonhidrata ve yağa çevrilerek depolanır.

YAĞLAR(LİPİDLER)
Yağlar ikinci dereceli enerji verici organik bileşiklerdir.
Yıkımları esnasında başka organik bileşiklerden daha çok enerji verirler.
Bu arada açığa çıkan metabolik su da çoktur.
Hücre zarı bünyesinde da tespit edilen yağların kimileri C,H ve O’danfarklı N, S ve P da bulundurabilir.
Yağlar suda çözünmeyip eter, içki, kloroform, benzen ve aseton gibi kimiorganik çözücülerle çözünebilir.
Yağlar üreme hormonlarının ve D vitamininin yapısına da eklenir.
Yağda eriyen vitaminlerin emilmesine yardım eden yağlar derinin altbölümünde depolanarak canlıları soğuğa karşı korur.
Ayrıca bu yolla depolanmış yağlar canlıları vurma, çarpma gibi darbelerden de korur.
Besin olarak tüketilen yağların mide içerisinde başka besilere göre henüzuzun kalmasından kaynaklı tok tutma özelliği de bulunmaktadır.

Not: Çok tüketilen yağlar kilo alımına, kalp ve damar sağlığının bozulmasına sebep gerçekleşir.
Göçmen kuşların bedeninde depo edilen yağlar hem hafif olması hem uçtukları müddet süresince enerji vermesi hatta solunumda kullanılırken metabolik su elde edilmesi hasebiyle seçenek edilir.
Kış uykusuna yatan hayvanlar da benzer sebeplerden kaynaklıvücutlarında yeteri kadar yağ depolar.

Lipidler 3 takımda toplanır.

*Trigliseritler (nötral yağlar):
Azot bulundurmaz.
Hayvanların bedeninde depolanan, tabiatta çok rastlanan ve enerji veren yağ çeşididir.
Trigliseritler) 3 molekül yağ asidi ve 1 molekül gliserol (gliserin)’ün birleşmesiyle sentezlenir.
Bu arada 3 adet ester bağı meydana gelir ve 3 molekül su açığa çıkar.(esterleşme olayı)
3 Yağ asidi 1 Gliserol Nötral yağ 3 su
Yağ asitlerinin tek bölümü (omega 3, omega 6) bedendeüretilemediğinden gıdalarla alınmalıdır.
Bu yağ asitlerine esansiyel (esas veyahut zorunlu) yağ asitleri adı verilir.
Kimi yağ asitleri doymuş, kimileri doymamış özelliktedir.
Doymuş yağ asitlerinde çift bağ yoktur, bu yağ asitlerini sahibi olanyağlara doymuş yağlar (kuyruk yağı, iç yağı, tereyağı) denir.
Doymamış yağ asitlerinde ise minimum 1 gelenek çift bağ yer alır.
Doymamış yağ asitlerine bulunduran yağlara da doymamış yağlar (zeytinyağı, mısır yağı, ayçiçek yağı) adı verilir.

Not: Doymuş yağlar oda ısısında iken katı, doymamış yağlar ise sıvı haldedir.
Doymamış bitkisel yağlar hidrojen ile doyurulduğunda margarin gibi katı yağlar elde edilir.
Margarinlerde trans yağlar yer alır.
Tüketilmesi kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma tehlikesini artırır.

*Fosfolipitler:
Hücre zarının bünyesinde iki katman durumunda yer alır.
Bu tip lipidler 2 yağ asiti ile 1 gliserolden meydana gelir.
Ayrıca gliserole tek azot ve fosfat da bağlanmış vaziyettedir.
Fosfat gruplarının suda çözünmesine karşın yağ asitleri suda çözünmemektedir.

Not: Yağ asiti ve gliserolden farklı glikoz, fosfat, azot gibi değişikmoleküller sahip olan, hücre zarı bünyesinde bulunan glikolipitler ile fosfolipitler bileşik yağlardır.

*Steroitler:
Birbiri ile kaynaşmış 4 halkası tespit edilen karbondan tek iskelete sahiptir.
Kolesterol hayvansal hücrelerde imal edilen, zardan geçebilen, hücre zarının dayanıklılık ve geçirgenliğini artıran tek steroit çeşididir.
Cinsiyet hormonları ve D vitamini sentezinde kolesterol tüketilir.
Ayrıca bedenimizde kolesterolden safra tuzları ve kortizol hormonu üretilir.
Kandaki kolesterol seviyesi artarsa damar sertliği, damar tıkanıklığı gibimeseleler yaşanabilir.

Not: Bitkisel hücrelerde kolesterol üretilmez.
Bitkilerde sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren karoten ve ksantofil gibi karotenoidler birer lipid çeşididir.


#canlılarınyapısındabulunaninorganikbileşikler
#organikbileşiklerörnek
#organikbileşiklerbiyoloji
#organikbileşiklerözet
#canlılarınyapısındabulunantemelbileşikler
#organikbileşiklerincanlılariçinönemi
#canlılarıntemelbileşenleri
#9sınıfbiyolojiorganikbileşiklerkonuözeti
Bademcik Büyümesi her insanda değişiklikler gösterir. Kiminin bedeni bu bakterilere karşı mukavemetli iken,kiminin titizliliği kesif tek şeklinde nüksetmeye başlar.Bademcikler ağız içinde meydana gelir. Genelde boğazımızın her iki doğrultusunda yer almaktadır. Bir başka ismi, lenfoid dokulardır. Bademcikler bedenin esas yapı taşıdır. Zarar gördüğünde,savunma düzeneğinin yetersizliğinde gelişir. Bu dokuların zarar görmesin muhtelif solunum yollarında sorunlara yol açar. Rahat soluk alamama ve tıkanma gibi. Bademcikler bedene giren bakteridir.

Bakteri büyüdükçe bademcikle kızarmaya ve büyümeye başlar. Yoğun koku meydana gelir. Ağızda toplanan bakteriler sağlıksız soluk almaya sebep gerçekleşir. Tamamen huzursuzluk verici tek hastalıktır. Bu virüs ve enfeksiyon gibi patojenik maddelerin yakalanması esnasında onlarla savaşmak için antikor vazifesini üstlenir. Bu antikor maddelerin oluşturulmasında hisseleri epey büyüktür. Bademcikler her insanda iki gelenek yer alır ve her lâhza rahatsızlık kapması lâhza sorunudur.
Eğer mukavemetsiz ve bakterilerle savaşamayacak iradeye sahip iseniz ve en ehemmiyetlisi gıdalara karşı hassasiyetiniz ve zayıflığınız mevzubahis ise, bağışıklık zayıflar ve bademcikler siz fark etmeden ağız içerisinde büyümeye devam eder. Büyümesi riziko içermektedir hem de operasyon gerektirebilir.

Bademcik Büyümesi (Hipertrofi) Nedir, Nasıl Gelişir ?
Bademcik büyümesi tek başka ismi ile hipertrofi hastalığı, büyümüş olan bademciklerin içine yerleşen B hücrelerinin süratli tek şeklinde genişleme şeklidir. Bu büyüme bakteri ve virüslerin çoğalımı ile oluşur. Tedavisi yarım kalmış ve daimi yineleyen şahıslarda ciddi önlemler içerler ve hem de bu gibi hallerde operasyon ihtiyaç duyulan görülebilir. Özellikle ufak çocuklarda erken tespit defa ehemmiyetlidir. Gelişimlerini de negatif istikamette etkiler.

Bademcik Büyümesinin Esas Sebepleri Nelerdir?
Diyete bağlı hallerden yetersiz beslenme ve hatalı beslenme vaziyetlerinde süratli tek şeklinde gelişebilir. Genetik yatkınlığın çok bulunduğu hallerde çıkma mümkünlülüğü her daim yüksek olabilmektedir. Her türlü değişikliklerde, diyet, zayıflama, ani kilo almalarda gerçekleşebilir. Lokal ve tüm bedeni içine alan mikrop dönemlerinin süratli tek şeklinde gelişmesi vaziyetlerinde, bilhassa bakteriyel ve viral bulaşmaların yüksek bulunduğu dönemlerde bademcik meselelerle karşılaşmanız olası olabilmektedir.
Sigara içenlerde riziko henüz çoktur. Bununla birlikte nikotin içilen ortamların içerisinde bulunmak, egzoz dumanlarını ve nikotin dumanlarını içe çekme vaziyetlerinde gerçekleşebilir. Asimetrik bademcik (tonsil) büyümelerine kapı aralayan hallerde, tümöral olayların gerçekleştiği hallerde, erişkinlerde daha çok gördüğünüz belirleme edilmiştir. Fark edildiği lâhza erken müdahale tedaviye henüz pozitif cevap verir verecektir.

Tangier hastalığı genellikle sarı-turuncu renkli olan bademcik büyümeleri halinde yükselir. Bu mikropların çoğalmasında güvenerek, ve lfa lipoprotein minerali eksikliği ertesi, bademciklerde kolesterol birikmesi oluşur. Daha ardından ilerleyen bu problemden ardından bademcikler süratli tek şeklinde büyür ve kızarmaya devam eder. Yutkunmada sorunlar gelişir. Balgam çoğalır. Nefes almada sıkıntılar devam eder. Her türlü riziko sahibi olan ve yaşamı sarsan eden bu hallerde erken tedbir yaşam kurtarır.mPeki harbiden nedir bademcik büyümesi,bir de bu hususları ele alalım:
Bademcik büyümesi, bağırsak tıkanıklığına doğrudan yol açar. Yemek yeme bozuklukları oluşur. Hatta çoğu besine karşı alerjiler çoğalır ve yeme talebi azalır. Solunum işlevlerini etkileyen bu vaziyet kuvvetli ise hiç bekletilmeden şahıs derhal hastaneye getirilmeli lüzumlenen ilk müdahale ve tedaviler saatinde yapılmalıdır. Bademciklerin yalnızca enfeksiyona bağlı olması gerekmez. Bunun altında yatan farklı unsurlarda mevzubahis olabilir. Fakat bu gibi hallerde enfeksiyonel sebep, akut havayolu tıkanması gerçekleştirecek bademcik büyümesi sürecek hem de şişkinliğin yükselmesi ile akut mikrop görülecektir.
Bu enfeksiyona bağlı tek vaziyet ertesi çıkan neticedir. Eğer, bademcik büyümesi, tıkanıklık yapıyor ve yüksek miktarda rahatsızlık veriyorsa riziko gün içerisinde güne büyümektedir. Özellikle, çocukluk dönemindeki en çok cerrahi ameliyat sebeplerinden tek adedini meydana getiren bu haller operasyon ertesi normale döner. Bademciklerin alınması ihtiyaç duyulan olabilir. Kronik bademcik büyümesi bir miktar henüz değişiktir. Hemen sendrom vermeyebilir hem de hiç tek mesele açmayarak saklı ve sinsi tek şeklinde gelişebilir. Bademcikte büyüme, hastalık yapıcı haller, çocuklardaki tıkanıklıkları ortaya getirir. Çocuk geceleri hırıltılı yatar ve ferah soluk alamaz, sürekli ani tıkanmalar yaşar. Bu vaziyet ciddi riziko oluşturabilir. Uyku apnesinin tahminen %82 bademcik büyümesi tehlikesini doğurmaktadır. Çocuklarda bademcik büyümesi defa ehemmiyetlidir. Özellikle, erken çocukluk zamanlarında meydana çıkar ve buluğ devresine kadar devam eder. Bademciğin küçülmesi büyümesine göre değişir. Bazıları ferah atlatırken kimileri bu vaziyeti fakat operasyon ile atlatabilir.


#büyükbademcikalınmalımı
#bademcikkanseri
#tektaraflıbademcikşişmesiforum
#bademcikolmazsaneolur
#çoçuklardabademcikbüyümesibitkiseltedavi
#büyükbademcikalınmalımı
#büyükbademciktedavisi
#bademcikalinmasizararlimi
#normalbademcikgörüntüsü
#bademcikolmazsaneolur
#bademcikameliyatı
#bademcikşişmesi
1 kişi beğendi.
Büyüleyici Omurgasızlar. Ahtapotlar büyüleyici omurgasızlardır. En azından kimi çeşitler normalde omurgalılarla ilişkilendirdiğimiz zekaya sahiptir. Ahtapotlar omurgalılardan değişik tek beden yapısına sahiptir, fakat nesneleri defa tesirli tek şeklinde algılayabilir ve manipüle edebilirler. Araştırmacılar bu çarpıcı ve ekstrem hayvanlar ile ilgili yeni gerçekleri keşfetmeye sürüyor. Kaliforniya sahillerinde üç özellikte enteresan ahtapot çeşitleri yaşamaktadır. Biri resmi tek isimden mahrum fakat bazı durumlarda sevimli görünümünden kaynaklı sevimli olarak tanımlanıyor.
Dumbo ahtapot, Dumbo the Elephant olarak malum Disney çizgi film karakterini gözlemleyenleri anımsadıyor. Bilim adamları geçen zamanlarda Kaliforniya'daki iki-noktalı ahtapotun genomunu sıraladılar ve kimi defa ekstrem özellikler içerdiğini keşfettiler.
Bir Ahtapotun Özellikleri
Çoğu ahtapotun ortak özellikleri bulunmaktadır. Hayvanların bütün iyi bilinmediğinden ve yeni çeşitler hala keşfedilmediğinden, alttaki "kuralları" ihlal eden kimileri olabilir.
-Bütün ahtapotlar okyanusta yaşar.
-Sekiz kol ile yumuşak tek bedene (daha devasa ya da henüz az) sahipler.
-Bir ahtapotun kolları ağzını sarar. Ağız avını öldürmek ve parçalamak için sarfedilen sert, papağan aynısı tek gaga içermektedir. Gaganın içerisinde, raspa dişleriyle kaplı dil aynısı tek radula yer alır.
-Bütün ahtapotların zehirli tek ısırığı bulunmaktadır, bu kimi vakalarda efkâr veren neticeler üretir. Ancak, yanlızca mavi gözlü ahtapot kişiler için tehlikelidir. Isırması ölümcüldür ve zehri süratle öldür.
-Bir ahtapotun kafasını örten saç aynısı gövde, manto olarak tanımlanır. Hayati organlar manto altında yer alır.
-Birçok ahtapot, tehdit edildiğinde mürekkebini tek mürekkep kesesinden serbest bırakır. Mürekkep, cildimizi ve saçımızı renklendiren aynısı pigment olan konsantre melanin içermektedir. Bir mürekkep bulutunun serbest bırakılması, avcıların kaçmasına destur sunarak yırtıcıları karıştırır.
Bazı Başka Özellikler
-Çoğu ahtapot, gözlerimiz gibi tek iris, mercek ve tek retinaya sahip iyi ilerlemiş tek göze sahiptir. Ahtapot gözlerinin, insanlardan bağımsız olarak evrilmiş olduğuna inanılmaktadır.
-Ahtapotlar solungaçları vasıtası ile soluk alırlar. Su, gövdenin tabanındaki tek açıklıktan bedene girer, solungaçların üstünden akar ve ardından bedeni sifon tecrübe et tek borudan bırakır. Sifon, hayvanın bedeninin kenarında görülebilir. Solungaçlar sudan oksijen çıkarır ve karbondioksit bırakır.
-Bir ahtapotun üç kalbi bulunmaktadır.
-Ahtapotun kanaat mavidir. Kandaki pigmente hemosiyanin adı verilir ve bakır içermektedir. Bizim kanımızdaki pigmente hemoglobin adı verilir. Kırmızı renktedir ve demir içermektedir.
-Ahtapotlar yerde sürünerek ya da yüzerek hareket eder. Bazıları tek tür jet tahrikiyle yüzer. Mantolarındaki açıklıktan suyu emerler ve sonrasında sifonları aracılığı ile güçlü tek şeklinde çıkarırlar.
-Bir ahtapotun nöronlarının ya da sinir hücrelerinin minimum üçte ikisi kollarına girer. Kollar sahiplerinden ayrıldığında dahi işlerini yapılabilir (sınırlı bir müddet için).
-En azından kimi ahtapot çeşitleri sorunları ve bulmacaları çözebilir, yeni şeyler öğrenebilir ve araçları kullanabilir.
Üreme
-Çiftleşme esnasında, erkek dişi bedenine hectocotylus ismi verilen kalifiye tek kol ile tek paket sperm yerleştirir. Bazen kolu spermiyle böler ve henüz sonraya kadar gizlemek için dişiye verir.
-Döllenme dişinin bedeninde olur.
-Yumurtalar döküldükten ardından, dişiler yumurtadan çıkana kadar onları önemser. Daha ardından gençleri kaderlerine bırakır.
-Ne yazık ki ahtapotlar defa uzun yaşamaz. Daha devasa olanların kimileri beş sene kadar yaşayabilir, fakat bu maksimum hayat gibi gözükür ve fazlası vakit bunu dahi elde edemezler. Bazı ahtapotlar ise yanlızca altı ay yaşar. Dişiler yumurta yumurtadan çıktıktan derhal ardından can verir. Erkekler de üremeden derhal ardından ölürler.
Sevimli Ahtapot: Adorabilis
Bu hayvanın 1990 seneninden ardından bilinmesine karşın daha resmi tek ilmi veyahut ortak tek ismi yoktur. Opisthoteuthis adorabilis ismi önerilmiştir. Ahtapot ufak ve narindir. Sevimli olarak katagorileşmektedir. Soluk ve koyu turuncu renklidir. Jelatinimsi ve kırılgan tek bedeni bulunmaktadır. Büyük gözleri bulunmaktadır, bu da tabii hayat alanının karalık sularında görmeyi basitleştiren tek özelliktir. Kolları kısa ve perdelidir. Mantosunun her iki doğrultusunda yüksekte tespit edilen ufak tek yüzgeci bulunmaktadır. Ahtapot, şebekesi tek paraşüt gibi kolları arasında yayar ve yüzerek ilerler. "Paraşüt", Opisthoteuthidae ailesinin tek özelliğidir. Ailenin azaları şemsiye ahtapotlar olarak tanımlanır.
Dumbo Ahtapot: Grimpoteuthis
Dumbo ahtapotlar Grimpoteuthis cinsine aittir. Sevimli akrabaları gibi, dumbo ahtapotlar derince suda yaşam sürdüren ve devasa gözleri olan ufak hayvanlardır. Bununla beraber, çoğunlukla sevimli ahtapot gibi titiz tek manzarası yoktur.Tek dumbo ahtapot, mantosunun içerisinde U şeklinde tek kabuğa sahiptir. Bu, bedeninin tamamiyle yumuşak bulunmadığı ve ince ahtapotlardan değişik olarak ufak alanlarda sıkışamayacağı mananına gelir. Kabuk çoğunlukla mantoya pürüzsüz ve hafif soğanlı tek manzara verir.

Dumbo Ahtapot'un Hayatı
Dumbo ahtapotlar başka ahtapotlar gibi yırtıcılardır. Solucanlar, kabuklular, kabuklu deniz hayvanları ve copepodlar ile beslebirler. Gagaları bulunmaktadır fakat radulaları bazılarında olabilir bazılarında olmayabilir. Genellikle avlarını yutarlar. Dumbo ahtapotlar okyanusun dibinde gezinerek ve yüzerek hareket ederler. Yüzgeçlerini kaparlar ve bazı durumlarda yüzdüklerinde şemsiyelerini katlarlar. Hareketleri çoğunlukla aheste ve zariftir. Ancak, sifonlarını ve gerektiğinde kanatsız ahtapotların seçenek ettiği jet tahrik formülünü kullanabilirler.Bayan dumbo ahtapot tek erkekten sperm alır. Döllenme içseldir. Dişinin değişik gelişim mertebelerinde yumurta kendisinde barındıdığı ve sene herhangi bir saatinde yumurta bırakabileceğine değin kimi ispat eder bulunmaktadır.
Californiya İki Nokta Ahtapot
California iki-noktalı ahtapot ( Ahtapot bimakuloides ) finest alt seviyeye aittir. Kaliforniya dahil olmak suretiyle çoğu yerde yer alır. Yetişkinler renginde değişkendir. Genellikle benekli sarı, kahverengi ya da gri tek görünüme sahiptirler. Alt kümesinin başka azaları gibi, California iki nokta ahtapot avlanmadığı vakit tek den içerisinde gizlenir. Bir yırtıcıdır ve yengeçler, ıstakozlar, yumuşakçalar ve ufak balıklar gibi kabuklular tüketir. Ahtapot da bimac ahtapot olarak tanımlanır ve bazı durumlarda tek evcil hayvan olarak tutulur. California İki Nokta Ahtapotunun Genomu Bilim adamları şaşkınlıkla Kaliforniya'nın iki nokta ahtapotunun olağanüstü genomunun dikkat çekici doğasını vurgulamak için "bir uzaylı gibi" tek şeyden yaklaştığını söylediler. Bazı yayınların savına karşın ahtapotlar uzaylı değildir, fakat genomunun kimi beklenmedik özellikleri bulunmaktadır.
-California'nın iki noktalı ahtapotunun genomu nerdeyse tek insan kadar büyüktür. Ek olarak, proteinleri kodlayan 33.000 gen içermektedir. İnsan genomu, 25.000'den az protein kodlayan gen içermektedir.
-Ahtapot genomu, kişiler kadar iki kat daha çok olan, 168 protocadherin gen içermektedir. Bu genler sinir düzeneğinin gelişmesinde ve nöronların etkileşiminde defa ehemmiyetlidir.
-Çinko parmak transkripsiyon faktörlerinin enteresan ismine sahip tek gen ailesi, ahtapot genomunda büyük oranda genişlemiştir. Aile, ahtapotlarda tahminen 1.800 gen içermektedir. Bu genlerin ahtapot gelişmesinde ehemmiyetli bulunduğu tahmin edilmektedir.
-Araştırmacılar, refleks ismi verilen proteinleri kodlayan altı gen bulmuşlardır.


#ahtapotlarneyer
#ahtapotinsanyermi
#ahtapottürleri
#mavihalkalıahtapot
#ahtapotinsanınasılöldürür
#ahtapotnasılöldürülür
#ahtapotkaçkollu
#ahtapotyavrusu
Seneler geçtikçe herhangi bir bayan, 20'li ve 30'lu yaşlarındaki sıhhat ve enerjilerinin 40'lı ve 50'li yaşlarda aynısı kalmadığını görmektedir. Kadınlar 50 yaşlarına geldiklerinde (menopoz için ortalama başlangıç yaşı) hormonsal, kardiyovasküler ve adale farklılıklari gibi meseleleri telafi etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Yaşlanan bayanlarda metabolizma hızının butonuna bağlı olarak kilo alımı, adale kütlesindeki azalmalar, aşırı yağ birikimi sık görülür.
Hormonal değişmeler tek dizi belirtiye sebep gerçekleşir ve kalp hastalığı ve felç için toplam riziko artmaktadır. Bazı gıda maddelerinin emilimi mide asidi kayıbı hasebiyle azalmaktadır. Açıkçası tek bayanın 50 yaşında olan diyeti evvelki yıllardakinden değişik olması gereklidir. 50 yaş ve üstü kadınların diyetlerinde farklılık yapmasının emeli kiloyu korumak, kalp sıhhatine makul besinleri tüketmek ve hepsinden ehemmiyetlisi kuvvetli kalmaktır.

Bu yaşları görkemli tek şeklinde yaşam sürdürmek isteyen kadınlar alttaki 5 ipucunu öneme almalıdır.
1.Günlük Diyete B12 Vitamini Ilave etmek B12 vitamini (kobalami) sinir ve kan hücrelerinin sıhhatli olmasını destekler ve DNA sentezi için de gerekmektedir. B12 vitamini ilk olarak balık ve ette yer alır. Yaşlandıkça mide asidi azalır, B12 vitamini gibi kimi gıdaların emilmesi zorlaşır. Daha ihtiyar yetişkinler B12 vitamini eksikliği itibariyle henüz devasa riziko altındadır, fakat vitaminler diyete hap gibi tek formda ilave edebilir. Böylece vitamin eksikliği ve semptomları önlenebilir.
2.Tuzu Azaltmak Damarlar yaşça büyüdükçe daha düşük esnek duruma geldiğinden hipertansiyon (yüksek tansiyon) ilerleme olsılığı bulunmaktadır. Yüksek tansiyon felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ve erken ölüm tehlikesini artırır. Diyetlerdeki tuzun tahminen yüzde 72'si işlenmiş besinlerden gelmektedir. İşlenmiş besin kullanımı (cips, donmuş yemekleri, konserve, çorba vb.) ehemmiyetli ölçüde azaltmalı ve gün içerisinde tahminen 1 çay kaşığı olan 5 gram ya da daha düşük sodyum alınması hedeflenmelidir. Değişiklik yapmaya evde yemek yapar iken tuz adına leziz otlar eklemekle başlanabilir. Pek defa nebat bu arada anti-kanserojen kaliteyi taşır.
Örneğin kekik ve biberiye antioksidanlar itibariyle yüksektir. Posalı gıdaların kullanıma da ehemmiyetlidir, zira lifler veyahut posalar henüz fazla zaman tok kalınmasını sağlar. Bu da gün süresince daha düşük yemek mananına gelmekte ve kilonun savunması kolaylaşmaktadır.
3.Multivitaminlerde Demir Olup Olmadığını Muayene Etmek Bir bayan ortalama olarak 50-52 yaşlarında menopoza girer. Menopozdan ardından demir gereksinimi gün içerisinde tahminen 8 mg demire düşer. Vücut demirsiz yaşayamazken çoğu da tehlikeli olabilir.
Vücudun demir atmak için tabii tek yolu bulunmadığı için çok olduğunda demir toksisitesi oluşabilir. Demir çoğunluğu (hemokromatoz) karaciğer, kalp, pankreas ve adale hasarına, hem de bireyin ölümüne yol açabilir. Menopoz ertesi kadınlar yanlızca tek hekim doğrulusunda reçete edildiğinde demir takviyesi almalıdır. Bir bayan multivitamin takviyesi alıyorsa ve bünyesinde demir varsa değiştirmelidir.
4.Yeterince Kalsiyum ve D Vitamini Alabilmek Hormonal değişimler ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları hasebiyle kalsiyum ve D vitamini emilimi azalmaktadır. Ayrıca ispat eder menopoz ertesi kadınların östrojen eksikliği hasebiyle osteoporoz riskinde artış olduğunu göstermiştir. Bu etkenler hasebiyle 50 yaş üstü kadınlar osteoporoz ve kemik kırığı itibariyle riziko altındadır. 30 yaşından evvel kafi kalsiyum tüketmek idealdir fakat beslenmedeki varlıklı kalsiyum kaynaklarını çoğaltmak için hiçbir zaman geç değildir. Sardalye, ıspanak, brokoli, lahana ve az ihtiyar ya da yağsız süt ve yoğurt leziz kalsiyum kaynaklarıdır. Belli sürelerle kandaki D vitamini düzeyi ölçülmeli ve gerektiğinde ek takviye sağlamalıdır.
5.Akdeniz Tarzı Beslenin Yaşlanmayla beraber kan damarlarının elastikiyeti azalır.
Bu, menopozdaki kadınları kalp hastalığı yönünden rizikoya atar. Akdeniz tarzı beslenme rizikosu azaltmaya yardım eder. Araştırmacılar dünya üzerindeki yaşı 100’ün üstünde olan insanların çok sayıda bulunduğu popülasyonlara baktığında bu fertlerin yaşamlarında ortak tek nokta olduğunu fark etmiştir. En süregelen ortak noktaları Akdeniz diyeti yapmalarıdır. Yine çoğu inceleme bol miktarda meyve, sebze, kepekli tahıllar, ılımlı şarap kullanımı ve zeytinyağı sahibi olan ananesel Akdeniz diyetinin ilkelerine bağlı tek beslenmenin henüz uzun sağkalım ile temaslı olduğunu bulmuştur.
Bu tür diyet devasa süreğen hastalıklara karşı da savunucu güçtedir. Ayrıca Akdeniz diyeti kanser ve kalp hastalığı risklerinin düşük olması ile orantılıdır. Emeklilik döneminde Akdeniz seyahatine çıkmak devasa tek gerilim giderici olabilir fakat Akdeniz diyetine geçmek henüz iyi tek düşünce olabilir.


#formdakalmaknedir
#formdakalmakiçinkahvaltı
#formdakalmakicinnasilbeslenmeli

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.