Yusuf Akyürek

Yusuf Akyürek @yussfuu

Baş Ağrısı

(id: 324)

20 Eylül 2020, Pazar 11:54

Genellikle tüm insanlar hayatlarının bir döneminde bir defaya mahsus da olsa baş ağrısı yaşamışlardır. Baş ağrısı şiddetine göre insanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı çeken çoğu insanın günlük işlerini yaparken zorluk çektiği görülebilir.

Baş ağrısı; başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin şekilde meydana gelen rahatsızlık veren durum olarak bilinir. Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek, birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir.


Ne Zaman Bir Uzmana Danışmalısınız?

Baş ağrısı bazı durumlarda menenjit, felç, ensefalit ve COVID-19 gibi hayati tehlikeye sebep olabilen hastalıkların belirtisi olabilir. Hayatınızda ilk defa aniden gelişen ya da şiddeti gittikçe artan bir baş ağrısı yaşıyorsanız ve baş ağrısına aşağıdakilerden biri eşlik ediyorsa en kısa zamanda bir hastanenin acil servisine gitmeli veya 112’yi aramalısınız.

-Kafa karışıklığı veya konuşmaları anlamakta zorluk
-Bayılma
-Yüksek ateş, 39-40 °C den daha fazla olması
-Vücudunuzun bir tarafında uyuşma, güçsüzlük
-Görme bozukluğu
-Konuşma bozukluğu
-Yürümede dengesizlik
-Mide bulantısı veya kusma (Açıkça grip veya bir başka nedene bağlanamıyorsa),

Başağrıları İki Takımda Toplanır

Birincil ve işlevsel baş ağrılarında baş ağrısının altında farklı tek hastalık yatmaz. Stres tarzı baş ağrısı, migren, nevraljik baş ağrısı ve grup tarzı baş ağrılarını kapsar.

İkincil takımda farklı hastalıkların tek semptomu olarak meydana çıkan başağrıları yer alır. Akut sinüzit, diş sorunları, kulak enfeksiyonları, grip, glokom, beyin damar bozuklukları, iyi ya da kötü huylu beyin urları, hipertansiyon, baş travmaları gibi nedenlerle meydana çıkar.

Baş ağrılarının fazlası masumdur ve en çok stres tarzı baş ağrısı ve migren tarzı baş ağrısı görülür. Fakat, baş ağrısı ani başlangıçlı ve defa kuvvetli olduğunda, hasta "kafamda bomba patladı", “hayatımda yaşadığım en kötü baş ağrısı” gibi tek ifade kullanıyorsa, hipertansiyon hastalarında, baş ağrısına bulantı kusma eşlik ettiğinde ya da tedaviye yanıt vermeyen uzun süreli baş ağrılarında beyin kanaması veyahut farklı ciddi hastalıklar akla gelmelidir.

Birincil ve işlevsel baş ağrılarında baş ağrısının altında farklı tek hastalık yatmaz. Stres tarzı baş ağrısı, migren, nevraljik baş ağrısı ve grup tarzı baş ağrılarını kapsar.

İkincil takımda farklı hastalıkların tek semptomu olarak meydana çıkan başağrıları yer alır. Akut sinüzit, diş sorunları, kulak enfeksiyonları, grip, glokom, beyin damar bozuklukları, iyi ya da kötü huylu beyin urları, hipertansiyon, baş travmaları gibi nedenlerle meydana çıkar.

Baş ağrılarının fazlası masumdur ve en çok stres tarzı baş ağrısı ve migren tarzı baş ağrısı görülür. Fakat, baş ağrısı ani başlangıçlı ve defa kuvvetli olduğunda, hasta "kafamda bomba patladı", “hayatımda yaşadığım en kötü baş ağrısı” gibi tek ifade kullanıyorsa, hipertansiyon hastalarında, baş ağrısına bulantı kusma eşlik ettiğinde ya da tedaviye yanıt vermeyen uzun süreli baş ağrılarında beyin kanaması veyahut farklı ciddi hastalıklar akla gelmelidir.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

En yaygın görülen bu baş ağrısı başka bir hastalığa bağlı değildir ve nedeni bilinmemektedir. Beyinde bir hasar yoktur ve nörolojik bulgular görünmez.
Gerilim tipi baş ağrısı, başın etrafında bir bant varmışçasına basınç hissine sebep olur.

Bu ağrı hafif ve orta şiddette hissedilir, başta ağırlık ve baskı olarak kendini gösterir. Stres, uykusuzluk ve çalışma ortamı ağrıyı tetikleyebilir.

Nevraljik Tipi Baş Ağrısı

Nevraljik ağrılarda kişi yaşadığı ağrıyı; ani elektrik çarpması veya şiş sokulması şeklinde tarif ediyor.

Sinir uçlarının duyarlılıklarının artması, soğuk etkisi, dolaşım bozuklukları, kafein ve nikotin etkilerine, santral sinir sisteminde eksitatör (uyarıcı) nörotransmitter (sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan maddeler) maddelerin artışı gibi değişik nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor.

Bunlar arasında en sık karşılaşılan neden soğuğa maruz kalma olarak biliniyor.

Baş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Baş ağrısı çoğu zaman eşlik eden bulgularla değerlendirilmelidir. Bunlar; bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyet ve kusma şeklinde görülür. Birçok baş ağrısı ciddi hastalıkların sonucu oluşmazken, bazı durumlarda acil müdahale gerektiren, hayatı tehdit eden durumlar da oluşabilir. Olası nedenler ve uygun tedavinin belirlenmesi için bir nöroloji uzmanı size yardımcı olacaktır.

#Süreklibaşağrısıvehalsizlik
#Gerilimtipibaşağrısı
#Şiddetlibaşağrısınasılgeçer
#Tektaraflıbaşağrısı
#Geçmeyenbaşağrısı
#Kümebaşağrısı
#Şiddetlibaşağrısıvemidebulantısı
#İlacarağmengeçmeyenbaşağrısı

Barrett Özofagus

(id: 323)

20 Eylül 2020, Pazar 11:51

Özefagus (yemek borusu) yutak ile mideyi birbirine bağlayan, yutulan gıdaların içerisinden geçerek mideye vardığı tüp şeklinde yapıdır.

Mide içeriklerinin, özefagus ile mide arasındaki kapakçık olarak tanım edilebilecek sfinkter tecrübe et adale yapılarının hatalı çalışması neticesi özefagusa artması “gastroözofageal reflü hastalığı” (GÖRH-reflü) olarak tanımlanır.

Reflü hastalığının kronikleşerek uzun tek müddetçe yayılması sonucunda, mide içeriğinin kendisinde barındıdığı asit, safra ve ince bağırsak muhtevaları hasebiyle özefagustaki hücrelerde değişime sebep olması, bu hastalığı ilk defa 1950 seneninde tarifleyen Dr Noman Barrett’in ismiyle, Barrett özefagusu olarak adlandırılır.

Barrett özefagusunun seneler içinde özefagus kanserine dönüşme olsılığı olmasından dolayı, reflü hastalığının önlenmesi amaçlanan komplikasyonlarından biridir.

Belirtiler

Barrett özefagusunun kendisine has tek sendromu yoktur. Genel olarak uzun süreli reflü hastalığı tespit edilen şahıslarda uygulanan tetkikler sonucunda belirleme edilmektedir. Alçakta tespit edilen reflü belirtilerinin bulunması halinde tek sıhhat kuruluşuna başvurulmalıdır:

Ağıza efkâr su gelmesi
Göğüste, boğazda yanma hissi
Açıklanamayan ses kısıklıkları ve uzun süreli öksürükler
Tam iyileşme sağlanamayan ya da iyileşmesi uzun süren diş ve diş eti problemleri
Uzun zamanlı hıçkırık atakları
Önü alınamayan geğirme hissi
Yiyeceklerin yutulmasında ağrı ve güçlük

Tanı Yöntemleri

Barrett özefagus sıklıkla reflü şikayetleri bulunan hastalarda yapılan endoskopi işlemlerinde özefagusun iç duvarının görüntülenmesi ve biyopsi yapılarak tespit edilir. Bu işlemde endoskop adı verilen esnek ve ucunda kamera bulunan bir hortum ile yemek borusuna bakılır ve ucundaki küçük cımbız benzeri aletlerle doku örneği alınır. Alınan parçalar bir patalog tarafından incelendikten sonra değerlendirilerek Barrett özefagus teşhisi konur.

Tedavi Yöntemleri

Barrett özefagusu tanısının konması halinde, şayet displazi adı verilen kanserleşmeye yatkın olma durumu yoksa, reflü hastalığının tedavisi ile periyodik aralıklarla endoskopi yaptırılarak hastalığın kontrol altında tutulması ve gözlenmesi yeterlidir.

Barrett özofagus hastalığında özefagus hücrelerinde bir displazi veya kanser hücresi varsa kitlenin veya etkilenen alanın endoskopik veya açık cerrahi tekniklerle çıkarılması oldukça önemlidir.

Barrett’in özofagusda bulunan displazi ve kanserin tedavisi için çeşitli endoskopik tedaviler vardır; bunların arasında sorunlu bölgenin fiziksel olarak çıkartılması işlemi olan endoskopik mukozal rezeksiyon ve sorunlu bölgenin lazer, ilaç, radyofrekans veya kontrollü elektrik ile işlevsizleştirilmesini sağlayan ablasyon yöntemleri sayılabilir.

Endoskopik işlemlerden fayda sağlayamayacak, kanserleşmiş, büyük ve yayılmış lezyonlarda ise açık cerrahi yöntemleri tercih edilebilmektedir. Bu yöntemlerde hastalığın ilerleme durumuna göre kimi hastalarda kitlenin çıkartılması, kimi hastalarda ise özefagusun çıkartılması işlemi yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra, uygun hastalarda reflüye neden olan sfinkterin çalışmaması sorununu gidermek amacıyla da cerrahi operasyonlar tavsiye edilmektedir.


#Barrettözofagusnedir
#Barrettözofagusmetaplazi
#Barretözofagusekşi
#Barrettözofaguspatolojisi
#Barrettözofagusdoktorsitesi
#Barretözofagusameliyatı
#Barretözofaguskansermı
#Özofagusnedir

Balon Atım Testi Ve Tedavisi

(id: 322)

20 Eylül 2020, Pazar 11:45

Başta her türlü sebebe bağlı kabızlık olmak üzere özellikle dissinerjik defekasyon (uyumsuz dışkılama) hastalarında tanı için kullanılıyor. Ayrıca hastaların davranışsal tedavi uygulamasında da balon atım tedavisinden yararlanılıyor.

Nasıl Uygulanır?


Kateter ucundaki balon rektum içine yerleştirilir. Balon belli hacimdeki bir hava veya ılık su ile şişirildikten sonra, hastanın makatına yerleştirilir ve hastadan ıkınarak bunu çıkarması istenir.

Normalde 40 cc hava ile şişirilmiş balonun ıkınma ile 1-5 dakika içinde çıkarılabilmesi gerekir. Hastanın balonu çıkarabildiği süre veya çıkaramayışı not edilir.

#Balontestinedir
#Bağırsaktabalonpatlatma
#Çiftbalontedavisi
#Karikatürtesti
#Bağırsakbaloncuğunedir

Orqun şu an "beta" sürümüyle yayındadır. Karşılaştığınız aksaklıklar ya da önerileriniz için İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.